Visas VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Hipotēku bankas projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanai ‘2008

Hipotēku bankas projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanai ‘2008
Jau otro gadu VNF kopā ar Hipotēku banku aicināja cilvēkus turpināt aktivitātes, kas sniedz ilgtermiņa ieguldījumu apkārtējās vides sakārtošanā un mudina arī citus iedzīvotājus uzņemties atbildību par savas dzīvesvides kvalitāti.
 
Konkursa finansējums: LVL 4290,00
Konkursa mērķis: uzlabot Valmieras rajona sabiedrības dzīves kvalitāti, sakārtojot apkārtējo vidi un veidojot to pievilcīgu ikvienam vietējam iedzīvotājam un viesim.
Saņemti: 14 projektu pieteikumi
Atbalstīti: 11 projekti
Projektu īstenošanas laiks: 26.05.2008. – 30.04.2009.
 
Atbalstītie projekti:

Nosaukums:

Šīvaru dižakmens takas sakopšana

Īstenotājs:

Biedrība “Pieneņu pūka”

Apraksts:

Ar Vilpulkas iedzīvotāju palīdzību, sakopta Šīvaru dižakmens taka

Piešķirtais finansējums:  Ls 131,57 (187,21 eiro)

 

Nosaukums:

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Valmieras pagastā

Īstenotājs:

Biedrība “Pieredzes telpa”

Apraksts:

Sakopta un labiekārtota senas kulta vietas - Sīmanēnu Svētozola apkārtne

Piešķirtais finansējums:  Ls 650,00 (924,87 eiro)

 

Nosaukums:    

Miegupes palejas sakoptās alejas

Īstenotājs:

Biedrība “Kauguru pagasta attīstības biedrība”

Apraksts:

Iegādāts nepieciešamais inventārs aleju apsaimniekošanai, kā arī īstenotas aleju sakopšanas talkas
Piešķirtais finansējums:  Ls 325,00 (462,43 eiro)

 

Nosaukums:

Parka labiekārtošana Gaujas krastmalā pie Krācītēm

 
Īstenotājs:

Biedrība “Valmieras airēšanas klubs “Straume””

Apraksts:

Labiekārtoti, nostiprināti pret eroziju un apzaļumoti vairāki Gaujmalas krasta posmi

Piešķirtais finansējums: Ls 462,00 (657,37 eiro)

 

Nosaukums:

Pinu simtu niedru krēslu,
Gaidu simtu bāleliņu…

 
Īstenotājs:

Biedrība “Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājas “VĀRPAS” apsaimniekošanas biedrība”

Apraksts:

“VĀRPU” mājas iekšpagalma atpūtas zonā rekonstruēti 10 soliņi

Piešķirtais finansējums:  Ls 180,00 (256,12 eiro)

 

Nosaukums:

Rubenes ezeru labiekārtošana, iedzīvotāju līdzdalība kvalitatīvas atpūtas vietas izveidē

Īstenotājs:

Biedrība “Rubenes Anši”

Apraksts:

Izveidota platforma cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgu un drošu atpūtu pie ezera

Piešķirtais finansējums:    Ls 698,30 (993,59 eiro)

 

Nosaukums:    

Vārti

Īstenotājs:

Biedrība “Valmieras rajona Invalīdu biedrība”

Apraksts:

Radot drošu vidi bērniem ar īpašām vajadzībā, tika iegādāts žogs, lai norobežotu vasaras nometnes teritoriju
Piešķirtais finansējums:  Ls 210,00 (298,80 eiro)

 

Nosaukums:

Uzplaukt pūces astei!

Īstenotājs:

Biedrība “Mākslinieku un amatnieku biedrība “Reālā aptieka””

Apraksts:

Labiekārtotas autobusu galapunktu pieturas Dolēs, Nurmos un Piksāros

Piešķirtais finansējums:  Ls 699,00 (994,59 eiro)

 

Nosaukums:

Stādīju ieviņu plāniņa vidū./ Kokaugu un dekoratīvo krūmu stādījumu atjaunošana Lodes parkā

Īstenotājs:

Biedrība “Lauku sieviešu biedrība “DZĪNE””

Apraksts:

Par projekta piešķirto finansējumu atjaunoti kokaugu un dekoratīvo krūmu stādījumu vecajā Lodes parkā, kā arī attīrīts parka novadgrāvis

Piešķirtais finansējums:  Ls 650,00 (924,87 eiro)

 

Nosaukums:

Lai uzzied logi!

Īstenotājs:

Biedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme.”

Apraksts:

Ar bērnu un jauniešu palīdzību, izrotāti un apgleznoti Zilākalna bijušās pamatskolas logi

Piešķirtais finansējums: Ls 117,50 (167,19 eiro)

   

Nosaukums:

Zaļosim “Krācītēs” zaļš prieks mums iekšā sēž!

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Kazu krāces”

Apraksts:

Izveidota estētiski pievilcīga pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes” ainaviskā teritorija. Bērnu dārza teritorijā zemciešu un skujeņu dobes

Piešķirtais finansējums:  Ls 290,00 (412,63 eiro)