VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Hipotēku bankas projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanai ‘2009

Hipotēku bankas projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanai ‘2009
Nu jau trešo gadu VNF un Hipotēku banka rīkoja kopīgu projektu konkursu, aicinot cilvēkus turpināt jau iesāktās un veidot jaunas aktivitātes, kas sniedz ilgtermiņa ieguldījumu apkārtējās vides sakārtošanā un mudina arī citus iedzīvotājus uzņemties atbildību par savas dzīvesvides kvalitāti.
 
Konkursa finansējums: LVL 2659,13
Konkursa mērķis: iesaistīt Valmieras rajona sabiedrību apkārtējās vides sakārtošanā, veidojot to pievilcīgu ikvienam vietējam iedzīvotājam un viesim.
Saņemti: 16 projektu pieteikumi
Atbalstīti: 6 projekti
Projektu īstenošanas laiks: 25.05.2009.-31.10.2009.
 

Atbalstītie projekti:


Nosaukums:

Jēču dabas takas labiekārtošana

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Jēči”

Apraksts:

Īstenota Jēču dabas takas labiekārtošanas talka. Tās laikā uzstādīti 12 tiltiņi un informatīvās plāksnes par kultūrvēsturiskajiem objektiem

Piešķirtais finansējums:  Ls 240,00 (341,49 eiro)

 

Nosaukums:

Gadalaiku virpulis Pārgaujā

 
Īstenotājs:

Biedrība “Kur Gauja apmet loku”

Apraksts:

Pārgaujas pamatskolas Sporta halles esošajā pļaviņā iekārtota “zaļā klase”. Šajā klasē tika sniegta iespēja skolotājiem, skolēniem, vecākiem un valmieriešiem apgūt dažādus floristikas, dārza un ēko rotāšanas tehnikas

Piešķirtais finansējums:  Ls 500,00 (711,43 eiro)

 

Nosaukums:    

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Valmieras pagastā 2. Daļa

 
Īstenotājs:

Biedrība “Pieredzes telpa”

Apraksts:

Caur dažādām aktivitātēm, turpināti darbi senās kulta vietas – Sīmanēnu Svētozola apkārtnes labiekārtošanā un sakopšanā

Piešķirtais finansējums:  Ls 450,00 (640,29 eiro)

 

Nosaukums:

Pieeja Burtnieku ezeram un Ozoliņupītes krastu sakopšana

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Mēs - ezeram”

Apraksts:

Īstenota talkas, kuras laikā izveidota laipa, lai atvieglotu pieeju Burtnieku ezera krastam

Piešķirtais finansējums: Ls 500,00 (711,43 eiro)

 

Nosaukums:

Beverīnas pilskalns

Īstenotājs:

Biedrība “Kauguru pagasta attīstības biedrība”

Apraksts:

Realizēti Pekas kalna sakopšanas un labiekārtošanas darbi, kā arī ierīkota ugunskura vieta un uzstādīti soliņi

Piešķirtais finansējums:  Ls 470,00 (668,75 eiro)

 

Nosaukums:

Baltijas ceļa atceres vietas sakopšana

Īstenotājs:

Biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”

Apraksts:

Kopjot pagasta iedzīvotāju atmiņu par Latvijai svarīgiem vēstures notikumiem, veikti dzīves vides sakārtošanas un uzlabošanas darbi

Piešķirtais finansējums:  Ls 499,13 (710,20 eiro)