VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Labo darbu programmas 2011. gada projektu konkurss

Labo darbu programmas 2011. gada projektu konkurss
2011. gada pavasarī Valmieras novada fonds apkaimes iedzīvotājiem izsludināja ideju konkursu, īpaši aicinot apzināt un ņemt vērā savā kopienā pieejamos resursus – cilvēku zināšanas, neizmantoto infrastruktūru, materiālus, būt radošiem meklēt interesantus un oriģinālus risinājumus ikdienišķām problēmām.
 
Konkursa finansējumu veidoja VNF Ziedotāju padomes dalībnieku un citu personu ziedojumi Labo darbu programmā un “Sorosa fonda Latvija” piešķīrums.
 
Konkursā pieejamais finansējums: LVL 4500,00
Konkursa mērķis: veicināt iedzīvotāju sadarbību savā starpā un ar citām organizācijām, lai vairotu cilvēku līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā.
Saņemti: 37 ideju sākotnējie uzmetumi un 19 pilnie projekti.
Atbalstīti: 6 projekti
Projektu īstenošanas laiks: 11.04.2011. – 15.10.2011.
 
Atbalstītie projekti:

 

Nosaukums:

Sadarbības tīkls Vaidavai

 
Īstenotājs:

Biedrība “Vaidavas izglītības biedrība”

Apraksts:

Izveidota Vaidavas sadarbības tīkla datu bāze ar telefonu un e-pastu sarakstiem, kas ir noderīga ikvienam Vaidavas pagasta iedzīvotāja. Sadarbības tīkla datu bāze sniedza iespēju ikvienam amata pratējam dalīties savā pieredzē vai sniegt palīdzīgu roku. Tāpat, lai veicinātu iedzīvotāju pazīšanos un draudzību, projekts sniedza iespēju piedalīties dažādās radošās darbnīcās

Piešķirtais finansējums:  Ls 700,00 (996.01 eiro)

 

Nosaukums:

Kaut arī straumē, tomēr drošībā

 
Īstenotājs:

Biedrība “Valmieras airēšanas klubs “Straume””

Apraksts:

Labiekārtota un padarīta par drošāku airēšanas slaloma trase. Projekta ietvaros tika sakārtoti trases šķēršļi, veidoti rikošeta vaļņi un pilnveidota krasta nostiprinājuma rievsiena

Piešķirtais finansējums:  Ls 360,00 (512,23 eiro)

 

Nosaukums:    

Cepsim un vārīsim, visu kopā darīsim

Īstenotājs:

Biedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme.”

Apraksts:

Dažādu Zilākalna iedzīvotāju grupu saliedēšanai – iegādāta elektriskā plīts. Tā radīja iespēju  būt ārpus mājas, domubiedru vidū, veicot patīkamu un noderīgu darbību, uzlaboja dzīvesveidi lauku ciemata iedzīvotājiem. Projekts pierādīja, realizētie pašpalīdzības pasākumi – dalīties ar izgatavoto ar tiem, kam klājas visgrūtāk - ir nozīmīgi

Piešķirtais finansējums:  Ls 240,00 (341,49 eiro)

 

Nosaukums:

Pegaza pakavu dzirkstis

Īstenotājs:

Biedrība “Paaudžu pūrs”

Apraksts:

Īstenoti “Dzīvesmācība” un “Pegaza zaļā staļļa” pasākumu cikli. Pasākumi paplašināja mazpulcēnu darbības lauku, kā arī satuvināja dažādas paaudzes. Projekta laikā, Ēveles bibliotēkas un pamatskolas tuvumā tika ierīkota "zaļā klase". Lai parādītu, cik interesants ir biškopja darbs, tika ierīkota dravas vieta, kurā tagad mājo bites. Savukārt, lai interesantus pasargātu no bišu dzēlieniem, tika iegādātas sejas maskas un īpašs apģērbs

Piešķirtais finansējums: Ls 700,00 (996,01 eiro)

 

Nosaukums:

Ķoņu kalna atpūtas vietas pilnveide Ķoņu pagasta iedzīvotājiem

Īstenotājs:

Biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”

Apraksts:

Lai popularizētu latviskās tradīcijas un veidotu dažādus kultūras pasākumus, vietējie iedzīvotāji un brīvprātīgie vairāku talku laikā, Ķoņu kalnā, uzklāja deju grīdu. Tā tika uzklāta blakus skatuvei, kas tika uzcelta ar VNF atbalstu 

Piešķirtais finansējums:  Ls 1584,30 (2254,25 eiro)

 

Nosaukums:

Daudzdzīvokļu mājas krāsošana

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Rencēnu Variants”

Apraksts:

Mājas iedzīvotājiem apvienojoties, tika nokrāsotas daudzdzīvokļu mājas ārējās sienas. Šīs pašas sienas, mājas iemītnieki pirms trim gadiem, pašu spēkiem arī nosiltināja

Piešķirtais finansējums:  Ls 500,00 (711,43 eiro)