Darbojies brīvprātīgi

Brīvprātīgo darbu var veikt ikviens, bez jebkādiem ierobežojumiem. Tā ir iespēja attīstīt prasmes, iepazīt jaunus cilvēkus un gūt vērtīgu pieredzi, reizē, veicot vērtīgu darbu sabiedrībai. Ar vien vairāk cilvēki iesaistās brīvprātīgajā darbā, jo tas paver iespēju apgūt jaunas iemaņas un iesaistīties aizraujošos projektos. Būtiski, ka  brīvprātīgais darbs ir elastīgs attiecībā pret katra spējām, prasmēm un ierasto dzīves, tai skaitā mācību vai darba ritmu, ļaujot katram pašam plānot savas aktivitātes un to intensitāti.