Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

2014. gada Rudens konkurss – “Sev, tev, novadam”

2014. gada Rudens konkurss – “Sev, tev, novadam”

“Sev, tev, novadam” ir jauna fonda programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Šajā programmā Valmieras novada fonds rosina koncentrēties ne tik daudz uz problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas Valmieras 2. Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 19.09.2014.

* Informatīvais seminārs: 03.10.2014. plkst. 11:00, Valmieras novada fondā, Garā ielā 10.

* 1. kārtas pieteikumu termiņš: 13.10.2014. plkst. 16:00.

* Apmācības ideju autoriem: 15.10.2014., Valmierā (adrese tiks paziņota personīgi).

* 2. kārtas pieteikumu termiņš: 30.10.2014. plkst. 16:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 02.01.2015. – 31.08.2015.

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: EUR 5700.

* Viena projekta maksimālā summa: EUR 5700.

* 1. kārtā saņemta 21 ideja.

* 2. kārtā saņemti 17 projekti.

* Atbalstīti 9 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: EUR 4252,84.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: EUR 472.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Idejas uzmetuma veidlapa (1. kārta).

Pilnā projekta pieteikuma veidlapa (2. kārta).

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemt pret rēķiniem).

 

Konkursa komisijas sastāvs:

1. Zane Bērziņa – VNF Padomes locekle, angļu valodas pasniedzēja

2. Dzintra Blaua – VNF grāmatvede

3. Jānis Kiļups – VNF Padomes loceklis, uzņēmējs

4. Olga Kronberga – Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja

5. Antra Lāce – VNF Padomes locekle, laikraksta “Liesma” galvenā redaktore

6. Ziedotāju kluba dalībnieki.