Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

2014. gada Ziemas konkurss – “Sev, tev, novadam”

2014. gada Ziemas konkurss – “Sev, tev, novadam”

“Sev, tev, novadam” ir jaunā programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Līdz ar 2014. gada Ziemas konkursu Valmieras novada fonds maina arī pamatus konkursa uzstādījumam – rosinām nevis koncentrēties uz risināmām problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas Valmieras 2. Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 03.02.2014.

* Informatīvais seminārs: 20.02.2014., Valmieras novada fondā, Garā ielā 10.

* 1. kārtas pieteikumu termiņš: 03.03.2014. plkst. 16:00.

* Apmācības ideju autoriem: 06.03.2014., Valmierā (adrese tiks paziņota personīgi).

* 2. kārtas pieteikumu termiņš: 17.03.2014. plkst. 16:00.

* Projektu īstenošanas laiks: 15.04.2014. – 30.11.2014.

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: EUR 5000.

* Viena projekta maksimālā summa: EUR 5000.

* 1. kārtā saņemtas 27 idejas.

* 2. kārtā saņemti 18 projekti.

* Atbalstīti 11 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: EUR 4670.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: EUR 425.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* idejas dzīvotspēja,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Idejas uzmetuma veidlapa (1. kārta).

Pilnā projekta pieteikuma veidlapa (2. kārta).

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemt pret rēķiniem).

 

Konkursa komisijas sastāvs: Normunds Cercins, Ričards Gailums, Jānis Kiļups, Antra Lāce, Signe Volkoviča un Ziedotāju kluba dalībnieki.