Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Ideju konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2017”

Ideju konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2017”

Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2017 ir VNF Jauniešu ideju laboratorijas konkurss, kurā jauniešu projekti tiks atbalstīti, galvenokārt, par VNF JIL iegūto finansējumu, organizējot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, vācot naudu ziedojumu kastītēs, dodoties ciemos pie sponsoriem un darot citas lietas. Šajā konkursā VNF JIL aicina padomāt jauniešus par to, kas paliks pēc projekta beigām.

 

Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, kas paredzētas Valmieras pilsētas un tuvāko novadu apkārtnes pilnveidošanai.

Ar tuvākajiem novadiem saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadus.

 

Projektu veidi, formas un saturs netiek ierobežots, tomēr priekšroka tiks dota paliekošaiem objektiem un aktivitātēm, kas dos labumu vietējai sabiedrībai, pozitīvi ietekmēs vietējos iedzīvotājus un iesaistīs viņus projekta īstenošanā.

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 13.03.2017.

* Pieteikumu termiņš: 09.04.2017. līdz plkst. 23:59.

* Tikšanās ar konkursa komisiju: 11.04.2017.

* Papildināto pieteikumu termiņš: 16.04.2017. līdz pulksten 23:59.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.05.2017. - 31.07.2017.

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 1500 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 500 EUR.

* Saņemti 5 pieteikumi.

* Atbalstīti 4 projekti.

* Projektiem piešķirtais finansējums: 1386,24 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 347 EUR.

 

Pieteikumus vērtēs komisija pēc šādiem kritērijiem:

1) devums vietējai kopienai un ietekme uz iedzīvotājiem (35%),

2) vietējo iedzīvotāju līdzdalība projektā, līdzatbildības veicināšana (35%),

3) citi aspekti atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas (30%).

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem:

Konkursa nolikums.

  Pieteikuma veidlapa.

Saturiskā atskaite.

Finanšu atskaite.

 

Konkursa komisija:

1) Egija Ļuļēna - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;

2) Līza Dukse - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Viestura vidusskola;

3) Madara Puriņa - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;

4) Roberta Čudarkina - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Viestura vidusskola;

5) Samanta Berga - VNF Jauniešu ideju laboratorija, Valmieras Pārgaujas ģimnāzija;

6) Dace Amona - VNF padomes pārstāve;

7) Dace Antone - Swedbank pārstāve.

 

 

Kontaktpersonas:

Arīna Štefane (tālruņa numurs: 20395549) un Artis Krists Mednis (tālruņa numurs: 25634051).

 

Atbalstītie projekti

 Projekta īstenotājs   Projekta nosaukums Piešķirtais finansējums

Biedrība "VirziensA" (Burtnieku novada Rencēni)

 Nāc un turies, slīdi droši!

€ 75,40

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas teātra pulciņš

 VPĢ teātra telpas remonts un labiekārtošana € 453,84
Jauniešu organizācija "Ligzda" (Rūjiena)

 Bērnu un jauniešu teātra festivāls "Kaut kas citāds"

€ 489,00
Valmieras tehnikuma audzēkņu pašpārvalde  Treknums € 368,00