Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Sev, tev, novadam - 2015. gada otrais konkurss

Sev, tev, novadam - 2015. gada otrais konkurss

“Sev, tev, novadam” ir fonda programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Šajā programmā Valmieras novada fonds rosina koncentrēties ne tik daudz uz problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

2015. un 2016. gada konkursos galvenokārt fondā vēlamies koncentrēties uz 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un novadu apkaimes darbnīcās paustajām idejām.

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas 3. Valmieras Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 06.11.2015.

* Informatīvais seminārs: 24.11.2015. plkst. 11:00, Valmieras novada fondā, Garā ielā 10.

* 1. kārtas pieteikumu termiņš: 10.12.2015. plkst. 16:00.

* Apmācības ideju autoriem: 15.12.2015. Valmierā (adrese tiks paziņota personīgi).

* 2. kārtas pieteikumu termiņš: 07.01.2016. plkst. 16:00.

* Plānotais līgumu parakstīšanas pasākums: 28.01.2016.

* Projektu īstenošanas laiks: 01.02.2016. – 31.10.2016.

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: 5000 EUR.

* Viena projekta maksimālā summa: 5000 EUR.

* 1. kārtā saņemtas 22 idejas.

* 2. kārtā saņemti 18 projekti.

* Atbalstīti 8 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: 4507,40 EUR.

* Viena projekta vidējā summa: 563 EUR.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Idejas uzmetuma veidlapa (1. kārta).

Pilnā projekta pieteikuma veidlapa (2. kārta).

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemt pret rēķiniem).

 

Konkursa komisijas sastāvs:

1) Dace Amona – SIA “Austris AG” valdes locekle, VNF padome

2) Zane Ābelīte-Medne – Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra projektu vadītāja, 3. Valmieras Iedzīvotāju foruma darba grupas vadītāja

3) Samanta Berga – VNF Jauniešu ideju laboratorijas dalībniece, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolniece

4) Līga Bieziņa – Valmieras pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā

5) Antra Lāce – laikraksta “Liesma” galvenā redaktore, VNF padome