Šajā sadaļā redzami aktuālie projektu konkursi - kuros var iesniegt pieteikumu vai notiek projektu īstenošana.

Noslēgtos projektu konkursus un tajos īstenotos projektus varat aplūkot sadaļā “Paveiktais”.

Sev, tev, novadam - 2015. gada pirmais konkurss

Sev, tev, novadam - 2015. gada pirmais konkurss

“Sev, tev, novadam” ir jauna fonda programma, kurā iedzīvotāju un organizāciju projekti tiks atbalstīti galvenokārt par VNF Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem. Šajā programmā Valmieras novada fonds rosina koncentrēties ne tik daudz uz problēmām, bet jaunām vai neizmantotām iespējām!

 

Konkursa mērķis: pilnveidojot sevi un vairojot cilvēku līdzatbildību, radīt jaunas iespējas Valmieras apkaimes attīstībai.

Ar Valmieras apkaimi saprotam Valmieras pilsētu, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novadu.

 

Projektu veidi, formas un saturs nekā nav ierobežots. Tomēr priekšroka tiks dota iecerēm, kas paustas Valmieras 2. Iedzīvotāju forumā un Apkaimes ideju darbnīcās pagastos (to apkopojumi pieejami sadaļā “Noderīgi resursi”).

 

Projektu konkursa kalendārs

* Izsludināts: 19.03.2015.

* Informatīvais seminārs: 01.04.2015. plkst. 11:00, Valmieras novada fondā, Garā ielā 10.

* 1. kārtas pieteikumu termiņš: 09.04.2015. plkst. 16:00.

* Apmācības ideju autoriem: 16.04.2015. Valmierā (adrese tiks paziņota personīgi).

* 2. kārtas pieteikumu termiņš: 29.04.2015. plkst. 16:00.

* Plānotais līgumu parakstīšanas pasākums: 22.05.2015.

* Projektu īstenošanas laiks: 22.05.2015. – 20.11.2015.

 

Konkursa statistika

* Konkursa kopējais budžets: EUR 6000.

* Viena projekta maksimālā summa: EUR 6000.

* 1. kārtā saņemtas 28 idejas.

* 2. kārtā saņemti 24 projekti.

* Atbalstīti 9 projekti.

* Projektiem faktiski piešķirtais finansējums: EUR 4163,92.

* Viena projekta faktiskā vidējā summa: EUR 463.

 

Konkursa vērtējums veidosies: 50% Ziedotāju kluba balsojums un 50% komisijas vērtējums pēc kritērijiem:

* devums vietējai kopienai,

* iedzīvotāju līdzdalība,

* citi aspekti atkarībā no projektu specifikas.

 

Noderīgi materiāli ideju autoriem

Projektu konkursa nolikums.

Idejas uzmetuma veidlapa (1. kārta).

Pilnā projekta pieteikuma veidlapa (2. kārta).

Saturiskās atskaites veidlapa.

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemta avansā).

Finanšu atskaites veidlapa (ja nauda saņemt pret rēķiniem).

 

Konkursa komisijas sastāvs:

1. Dace Amona– VNF Padomes locekle, uzņēmēja

2. Dzintra Blaua – VNF vecākā grāmatvede

3. Jānis Kiļups – VNF Padomes loceklis, uzņēmējs

4. Antra Lāce – VNF Padomes locekle, laikraksta “Liesma” galvenā redaktore

5. Ziedotāju kluba dalībnieki.