Jauniešu ideju laboratorijas un Valmieras jauniešu labie darbi savai pilsētai un cilvēkiem.

Ienes pārmaiņas pasaulē

2011. gada sākumā jauniešiem visā Latvijā bija iespēja piedalīties konkursā, kurā galvenā balva bija unikāla piedalīšanās starptautiskā Eiropas un Āzijas jauniešu forumā 2011. gada vasarā Sofijā, Bulgārijā. Lai piedalītos, jauniešiem bija jāizsaka savs viedoklis par kādu no ANO Tūkstošgades attīstības mērķiem, izmantojot fotokameru, uzrakstot eseju vai projekta ideju.

 

Ar šo konkursu organizatori vēlējās iedvesmot jauniešus radīt pārmaiņas ANO Tūkstošgades attīstības mērķu (Millenium Development goals) astoņās sfērās, kā, piemēram, samazināt nabadzību, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pamatizglītību, kā arī iespēju iegūt vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, mazināt bērnu mirstību u.c.
 
Starptautiskā foruma “Youth in Development” galvenais mērķis - savest kopā aktīvos NVO jauniešus no Eiropas un Āzijas, lai diskutētu par globālām vērtībām, kas skar jauniešus, un dalīties pieredzē, kā jauniešu apvienības cīnās pret nabadzību un sociālo izstumšanu, narkotiku tirgošanu un izplatību un citām problēmām.
 
Forumā jaunieši diskutēja par jauniešu lomu NVO sektorā, lai iepriekšminētajiem mērķiem rastu ilgtspējīgus un radošus risinājumus. Jaunieši, kuri forumā izstrādāja spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, ieguva papildu finansējumu savu ideju īstenošanai.
 
Konkursu rīkoja Valmieras novada fonds sadarbībā ar Bulgārijas organizāciju Workshop for Civic Initiatives Foundation, un tas paralēli notieka arī Bulgārijā, Spānijā, Taizemē, Ķīnā un Vjetnamā. Konkursā varēja piedalīties Latvijas jaunieši vecumā no 18-25 gadiem, kas ir jauniešu organizācijas vai neformālas apvienības dalībnieki. Iespēju piedalīties Starptautiskajā jauniešu forumā Bulgārijā ieguva 16 jaunieši no Latvijas.