Jauniešu ideju laboratorijas un Valmieras jauniešu labie darbi savai pilsētai un cilvēkiem.

JIL pirmais projektu konkurss “Jaunieši dod iespēju jauniešiem” '2011

2011. gada pavasarī īstenojās sen lolots Jauniešu ideju laboratorijas sapnis – pašu rīkots projektu konkurss. JIL aicināja jauniešus vecumā no 13-25 gadiem iesniegt idejas, kas saistītas ar vietējās dzīves uzlabošanu un rada labumu pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku. Projektu konkurss tapa pateicoties SEB bankas un “Sorosa fonda Latvija” atbalstam.

 

Konkursa finansējums: LVL 600,00
Konkursa mērķis: sniegt finansiālu atbalstu jauniešu idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Valmieras un tuvējās apkaimes novadu - Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas, Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu – iedzīvotāju dzīvi un apkārtējo vidi.
Saņemti: 13 ideju sākotnējie uzmetumi un 9 pilnie projekti.
Atbalstīti: 3 projekti
Projektu īstenošanas laiks: 13.06.2011.- 31.10.2011.  
Atbalstītie projekti:
  1. “Jauniešu patruļa Valmierā”, neformālā brīvprātīgo jauniešu grupa “Mēs”,
  2. “Valmieras Jauniešu dienas 2011”, VJC “Vinda” jauniešu klubs “Acis”,
  3. “Jauniešu vasaras skola “Ekipējums” Mazsalacā”, Valmieras Baptistu draudzes jaunieši.