Fonda pārvalde

Valmieras novada fondu pārrauga vairākas instutūcijas:
Valmieras novada fonda struktūra
 
Padome ir VNF pārraudzības institūcija, kuras uzdevums ir sekot fonda darbībai un noteikt darbības vadlīnijas. Tā aptver visas trīs galvenās sabiedrības grupas: uzņēmēji, pašvaldība un iedzīvotāji, nevalstiskais sektors, lai fonda darbība atbilstu plašām sabiedrības interesēm un vajadzībām.
To ievēlējuši fonda dibinātāji, bet turpmāk ik pēc 2 gadiem ievēl tābrīža Padome.

Zane Bērziņa

 

 

Zane Golvere – VNF Padomes priekšsēdētāja; jogas un meditācijas pasniedzēja, angļu valodas skolotāja

 

"Priecājos būt daļa no VNF, jo pēc divdesmit Valmierā nodzīvotiem gadiem vēlējos aktīvāk iesaistīties vietējās kopienas dzīvē. VNF ir lieliska iespēja ikvienam ar savu devumu  piedalīties kāda lielāka darbā un veidot sabiedrību, kurā dzīvojam.

Mēs visi šajā pasaulē esam ļoti saistīti, līdzīgi kā to pauž tautasdziesma:

    Pilna Māras istabiņa

    Sīku, mazu šūpulīšu;

    Kā to vienu kustināja,

    Visi līdzi šūpojās."

 

 

 

Elīna Leimane Valmieras attīstības aģentūras uzņēmējdarbības virziena vadītāja

 

Dāvis Sirmais

Ilze Kalniņa – laikraksta "Liesma" žurnāliste

 

Jānis Kiļups

Jānis Kiļups – "ERGO" dzīvības apdrošināšanas speciālists, Lauvu klubs Valmiera

 

"VNF – veiksmīga labdarības skola."

Kaija Muceniece

 

Kaija Muceniece – Valmieras pilsētas pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes vadītāja

 

 

 

Miks Balodis –  SIA "Vaidava Ceramics" vadītājs

 

"Dalība VNF ir kā simboliska nodeva vietai, kur esi uzaudzis un joprojām pavadi savu lielāko dzīves daļu.

Esmu pateicīgs, ka varu būt daļa no VNF, daloties ar savu pieredzi un bagātinot savu skatījumu par aktīvu un līdzatbildīgu sabiedrību.

Tā ir lieliska iespēja būt starp gaišiem cilvēkiem, kurus vieno doma par aizvien labāku sabiedrību labākā valstī."

 

Dace Amona

 

Dace Amona – SIA "Austris AG" valdes locekle,  sabiedriski aktīva valmieriete

 

"Man svarīgi būt šeit un tagad, spēt izzināt, radīt, dalīties. Valmieras novada fonds dod iespēju piepildīt visas šīs darbības formas.

"Iesējot domu, nopļauju rīcību, iesējot rīcību, nopļauju paradumu, iesējot paradumu, nopļauju likteni". Šiem vārdiem autoru esmu piemirsusi, bet iedvesmo uz pilnveidi katru mīļu brīdi."

 

Ritvars Sirmais

Ritvars Sirmais – Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektors

 

Simona Šmidte

Simona Šmidte – Vidzemes Augstskolas studente, Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

 

 

Revīzijas komisiju pārstāv 3 cilvēki, ko ievēl padome, tas uzdevums ir veikt finašu pārbaudi vismaz reizi gadā pirms gada pārskata iesniegšanas un publiskošanas.

 

Irēna Bērziņa

Irēna Bērziņa – komisijas priekšsēdētāja, SIA “Ripo autocentrs” galvenā grāmatvede

 

"Vairosim labestību, prieku, mīlestību!"

 

 

 

Dāvis Sirmais

 

 

Gunita Jansone – Valmieras pašvaldības finanšu direktores vietniece

 

 

Dāvis Sirmais

 

 

Edijs PētersonsValmieras SOS bērnu ciemata direktors

 

 

 

 

Lai fonds darbotos pēc iespējas plašākās sabiedrības interesēs, par dibinātājiem kļuva  

13 valmierieši, kuri pārstāvēja uzņēmējdarbības, mediju, nevalstisko un pašvaldības sektoru.

 

         1) Anta Amerika

         2) Normunds Cercins

         3) Ričards Gailums

         4) Evija Grāvelsiņa

         5) Zita Gustavsone

         6) Artis Jansons

         7) Inga Jurka

         8) Lauma Tjuniņa

         9) Antra Lāce

        10) Ināra Miķelsone

        11) Andrejs Miķelsons

        12) Daiga Rokpelne

        13) Anda Pečule