Valmieras novada fonda jaunā vadītāja – Patricija Siliņa