Seminārs par projektu konkursu “Sev, tev, novadam”

 Seminārs par projektu konkursu “Sev, tev, novadam”

Rīt, 1. novembrī, plkst. 11:00, Valmieras novada fondā notiks informatīvs seminārs par nesen izsludināto projektu konkursu “Sev, tev, novadam”. Seminārā aicināts ikviens interesents no visiem Valmieras apkaimes novadiem. Te varēs gan uzzināt visu informāciju par konkursa nosacījumiem un vērtēšanas kritērijiem, gan uzdot savus jautājumus. Savukārt ideju skice fondā jāiesniedz līdz 10. novembrim.

 

Šis konkurss ir iespēja labiekārtot apkārtējo vidi, rīkot pasākumus, apmācības, aicināt iedzīvotājus sadarboties un īstenot daudzas citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes. Īpaši priecāsimies par idejām, kuras radušās Valmieras iedzīvotāju forumā vai pagastu apkaimes darbnīcās. Ar to rezultātiem var iepazīties fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Noderīgi resursi”.

 

Kā notiks projektu konkurss? Autori, kuri būs iesnieguši idejas uzmetumu līdz 10. novembrim, būs aicināti uz apmācībām 16. novembrī. Pēc tām iesniegto ideju varēs uzlabot un pilnveidot, lai otrā kārtā līdz 24. novembrim iesniegtu gatavu projektu. Iesniegtās ieceres klātienē novembrī vērtēs konkursa komisija un Ziedotāju kluba dalībnieki. Atbalstītās idejas varēs īstenot no janvāra līdz pat nākamā gada oktobrim.

 

Nauda projektiem galvenokārt nāk no Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem, arī no VNF rīkotā Labdarības Bumbu rallija un citiem avotiem. Vairāk informācijas par konkursu, tostarp nolikums un pieteikuma veidlapas, var atrast fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.

 

Valmieras novada fonds dibināts pirms 11 gadiem un pa šo laiku no ziedotāju un citu atbalstītāju līdzekļiem atbalstījis vairāk nekā 200 projektus Valmieras apkaimē. Fonda ikdienas darbu jau ilgstoši atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Valmieras pašvaldība.