Aicinām ikvienu uz Radošo darbnīcu TC Valleta

Aicinām uz radošo darbnīcu!Šogad pirms Ziemassvētkiem Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija (JIL) organizē labdarības akciju “Svētki katrās mājās”. Akcijas ietvaros sestdien, 5. decembrī, no plkst. 10:00 tiks organizēta radošā darbnīca bērniem, kur ikviens tiek mīļi aicināts zīmēt Ziemassvētku kartiņas, veidot eglīšu rotājumus un apgleznot audumu dāvanu maisiņus, tā sagādājot svētku prieku 85 mājas aprūpē esošajiem Valmieras pensionāriem.
 
Katru gadu Ziemassvētku un Jaunā gada laikā Valmieras pašvaldība dāvināja svētku paciņas vecajiem ļaudīm, kas atrodas mājas aprūpē. Diemžēl, saasinoties ekonomiskajai situācijai valstī, dome šogad to nevar atļauties. Tāpēc JIL, sadarbojoties ar Valmieras jauniešu domes un Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras komitejas jauniešiem, rīkos labdarības akciju, lai arī šogad vecie ļaudis tiktu iepriecināti ar svētku dāvanām.
 
Radošās darbnīcas norisē iesaistīsies gan JIL jaunieši, gan arī Valmieras jaunatnes centra “Vinda” pulciņu vadītāji, kas pieskatīs mazos ziķerus darbiņu tapšanas laikā. Bērni varēs zīmēt ainavas uz maisiņiem, darināt rotājumus eglītei, izmantojot pērlītes, spīdumu līmes un vēl citas dažādu lietas. Zīmējumus kartiņām mazie varēs radīt košākus ne tikai ar krāsu palīdzību, bet arī rotāt tos ar dažādiem Ziemassvētku nieciņiem, ko sarūpējuši darbnīcas sponsori. Ikviena bērna zīmētā Ziemassvētku kartiņa, radītais eglīšu rotājumus un izkrāsotais dāvanu maisiņš vēlāk tiks nogādātas katra šī vecā cilvēka mājās, lai priecētu tā sirsniņu Ziemassvētku laikā.
 
Īstenot radošo darbnīcu jauniešiem palīdz vietējie uzņēmēji. Liels paldies TC Valleta, kura telpās var notikt radošā darbnīca. Tāpat liels paldies SIA Kameja par ziedotajiem audumu materiāliem un SIA Akvarelim par auduma krāsām un otiņām. Lai bērni varētu zīmēt kartiņas un darināt eglīšu rotājumus, SIA Vidzemes papīrs dāvina mums dažādus kancelejas piederumus, un SIA APO sniedz atbalstu ar dažādiem floristikas materiāliem. Vislielāko paldies sakām Sorosa fondam par atbalstu, bez kura atbalsta šī akcija nebūtu notikusi.
 
Ziemassvētku labdarības akcija “Svētki katrās mājās” jauniešiem ļauj iepazīt brīvprātīgo darbu un ziedošanu, kā arī praktiski darboties dažādās labdarības aktivitātēs, iesaistot plašāku cilvēku loku un palīdzot sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
 
Jauniešu ideju laboratorija ir aktīva Valmieras jauniešu komanda, kas darbojas Valmieras novada fonda paspārnē. JIL praktiskā veidā mācās par labdarības un ziedošanas aktivitātēm, kā arī cenšamies piesaistīt ziedotājus sabiedrisku ideju īstenošanai.
 
 
 
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Valmieras rajona padome un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.