Alternatīvu meklējumi projektā LEMJAM KOPĀ

Alternatīvu meklējumi projektā LEMJAM KOPĀ

Tuvojas noslēgumam Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts “Lemjam kopā”, kas tika īstenots nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātes ietvaros.

 

Projekta “Lemjam kopā” mērķis bija “sekmēt finansējuma pietiekamību nevalstiskajās organizācijās, kuras darbojas mūžizglītības, sociālās, veselības aprūpes jomā un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumu administrēšanas funkcijas deleģēšanu NVO sektoram”.

 

LKIF ir savā darbā izmēģinājis divas pieejas problēmas risināšanai (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma grozījumu priekšlikums LR Saeimai un dalība alternatīva un potenciāli ilgtspējīgāka modeļa – NVO fonda koncepcijas tapšanā Kultūras ministrijas vadībā 2014. gadā), kā arī izmantojot reģionālus informatīvus pasākumus – Informācijas dienas. Tajās LKIF ir izglītojis NVO sektora kolēģus par likumdošanas  jautājumiem, NVO aktuāli pieejamo finansējumu no valsts budžeta, privātajiem fondiem, ES struktūrfondiem.

 

LKIF uzskata, ka NVO sektoram dzīvi atvieglotu un daudz godīgāku savstarpējo konkurenci darbības tematiskajās jomās nodrošinātu gan kapitālsabiedrību mājas lapās publicētas to korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas, gan caurspīdīga atskaitīšanās cita starpā par ziedojumiem un to izlietojumu, tostarp iepazīt NVO – ziedojumu saņēmēju - padarītos darbus un to ietekmi.

 

Par to, ko LKIF ir paveicis šajā jomā tiks runāts projekta noslēguma pasākumā, kas notiks 17. oktobrī plkst. 11.00  Latvijas Pilsoniskās alianses telpās.

 

Kā sadarbības partneri projektā piedalījās Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA),  Valmieras novada fonds, Talsu novada fonds, Zemgales NVO Centrs, Preiļu nevalstisko organizāciju centrs.

 

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.