Atbalstītas 14 Vidzemes NVO ieceres

Atbalstītas 14 Vidzemes NVO ieceres

Mācības stāstniekiem, deju meistarklases, dažādu tautību vecāku kopīga maltītes gatavošana, izstāde par čigānu holokaustu Latvijā, šeit dzīvojošo nacionalitāšu pārstāvju apsveikuma Latvijas simtgades apsveikuma dienas organizēšana, ukraiņu Ziemassvētku tradīciju iepazīšana – dažas no uzņēmīgu iedzīvotāju pieteiktajām idejām, kas guva atbalstu projektu konkursā un jau tuvākajā laikā tiks īstenotas. Trešdien, 26.augustā, Valmieras novada fonda (VNF) priekšsēdētājs Ansis Bērziņš ar projektu iesniedzējiem parakstīja līgumus, dodot startu ideju realizēšanai.

 

Pilsoniskās sabiedrības, starpkultūru dialoga un mazākumtautību projektu konkursu virsmērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību, starpkultūru dialogu un mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu Vidzemes reģionā.

 

Konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” uzsvērta neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana sabiedriskajos procesos un vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. Šajā konkursā saņemts visvairāk pieteikumu – 16 idejas, no kurām atbalstītas piecas. Savukārt konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” centrā ir savstarpējā izpratne, tolerances vairošana un cittautiešu mijiedarbība ar latviešiem. Konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” paredzēts tieši dažādu tautību biedrībām, lai ļautu tām saglabāt un izkopt savas tautas identitāti un kultūras mantojumu. Šajā konkursā vismaz 1500 eiro paredzēti tieši romu kultūras saglabāšanai un integrācijai.

 

Kā pastāstīja VNF valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, šāds projektu konkurss īstenots visā Latvijā, Kultūras ministrijai katrā plānošanas reģionā ieceļot vienu koordinatoru, kurš rīko vietējo projektu konkursus minētajās jomās. Jau otro gadu Valmieras novada fonds atbild par konkursu rīkošanu Vidzemē. Interesentiem līdz nākamā gada rudenim fondā pieejamas arī bezmaksas konsultācijas par grāmatvedības un juridiskiem jautājumiem, kas saistoši nevalstiskajām organizācijām (NVO).

 

Konkursā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas Vidzemē” atbalstītas piecas idejas, piešķirot 8000 eiro:

 

 • “Zaubes Kopienas centrs – iedzīvotāju veidots!”, iesniedza Zaubes kultūras un izglītības veicināšanas biedrība “Dzīle”. Projekta mērķis ir atjaunot Zaubes pirmsskolas izglītības iestādes ēku, pārvēršot to par mājvietu Zaubes Kopienas centram.

 

 • “NVO – Nāc! Vēro! Organizē!”, iesniedza biedrība “Sateka”. Ideja ir organizēt seminārus, kā izveidot savu organizāciju, par brīvprātīgo piesaisti. Būs arī tikšanās ar politiķiem, lai veicinātu iedzīvotāju un lēmējvaras sadarbību. Tāpat arī tiks veidota datu bāze, lai apzinātu novadā esošās biedrības, kā arī organizēts NVO gadatirgus;

 

 • “Es pa VIDu zemei”, iesniedza jauniešu biedrība “VirziensA”, ideja ir Vidzemes jauniešiem organizētas mācības par saimniecisko darbību finansējuma piesaistē biedrībai;

 

 • “Atbalstām līdzcilvēkus!”, iesniedza biedrība “Gādība.LV”. Šī projekta ietvaros kopā ar Cēsu pāraudzināšanas iestādes un citiem jauniešiem rīkos ziedošanas aktivitātes, iegūtos līdzekļus novirzot labdarībai;

 

 • “Palīdzi zinoši, iesaisties radoši!”, iesniedza Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”. Ideja ir rīkot stāstniecības pasākumus, esošo un topošo stāstnieku mācības. Tāpat arī NVO tiks aicinātas iepazīt jaunu darbības modeli, kas veiksmīgi izmantots Zviedrijas NVO ikdienā. Savukārt Vidzemes stāstnieku festivāla noslēgumā tiks rīkota diskusija.

 

 

Konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” atbalstītas piecas idejas, piešķirot 8000 eiro:

 

 • “Caur deju uz sapratni”, iesniedza biedrība “Pededzes nākotne”, ideja ir rīkot Deju dienu, piedaloties astoņiem dažādu tautību deju kolektīviem. Paredzēta modes skate, demonstrējot tautas tērpus, meistarklases, kā arī deju koncerts, kurā interesenti varēs vērot latgaļu, krievu, baltkrievu un ukraiņu dejas. “Koncertu aicinām apmeklēt visus interesentus. Katram kolektīvam ir kaut kas savdabīgs, mācīsimies viens no otra, priecāsimies par mūsu bagātību,” portālam “Valmieras Ziņas” pastāstīja Viesturs Zaķis, projekta vadītājs, un Daiga Vītola, biedrības “Pededzes nākotne” valdes priekššēdētāja;

 

 • “Izstāsti savu stāstu!”, iesniedza Vidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas”. Projekta ideja ir pulcēt Rīgas ukraiņu, poļu un lietuviešu skolu audzēkņus Valmierā, kopā darbojoties 75 jauniešiem, kuri pārstāv piecas dažādas tautības. Projektā iesaistīsies arī bēgļi no Ukrainas, tiks rīkots forums par iecietības un vienlīdzības veicināšanu, kā arī starpkultūru festivāls un radošās darbnīcas;

 

 • “Mūs vieno kultūra un māksla”, iesniedza Latvijas krievu kultūras biedrība. Ideja ir pulcēt Valmieras 2.vidusskolas, Valmieras Mākslas vidusskolas un divu Cēsu skolu audzēkņus, kas veidos fotoizstādi. Tās atklāšana plānota Latvijas dzimšanas dienas mēnesī – novembrī. Izstādes mērķis ir parādīt, cik skaista ir Vidzeme un tās iedzīvotāji, ka kultūra vieno. Notiks arī diskusija – kultūra vieno vai šķeļ;

 

 • “Virtuves sarunas, iesniedza biedrība “Cēsu Jaunā skola”, kas apvieno vienas skolas dažādu tautību vecākus. Bērni ir sadraudzējušies, bet vecākiem galvenā barjera ir valoda, tādējādi projekta mērķis ir radīt iespēju vecākiem tikties mierīgā un jaukā gaisotnē, kur nav daudz jāsarunājas. To plānots īstenot, tiekoties virtuvē un gatavojot kopīgas maltītes, tādējādi arī veicinot sadraudzēšanos;

 

 • “Ar kopēju dialogu uz savstarpēju sapratni, iesniedza biedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme”. Projekta mērķis ir integrēt Zilākalnā dzīvojošos viesstrādniekus no Bulgārijas, aicinot iedzīvotājiem iepazīt bulgāru kultūru, savukārt viesstrādniekiem iepazīt, cik dažāda ir Latvijā sastopamo tautu kultūra.

 

Konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” tika atbalstīti četri projekti, piešķirot 8200 eiro:

 

 • “Baltijas romu biedrība” veidos izstādi Madonā “Romu – čigānu holokausts Latvijā, 1941 – 1945”, kā arī izglītojošus pasākumus;

 

 • “Kultūras vēstnieki Vidzemē, iesniedza biedrība “Goraļ”. Projekta ideja ir organizēt nometni, kurā tiksies pārstāvji no visiem Latvijas novadiem, lai ne tikai gūtu pieredzi, bet arī veidotu kopīgu dāvanu Latvijas simtgadē – dažādu tautību apsveikumu dienu. “Latvijas kultūras vēstnieku programma Latvijā darbojas jau vairākus gadus ar mērķi mācīt mazākumtautību biedrību aktīvistus apzināt starpkultūras dialoga iespējas. Latgalē bija liela atsaucība, tāpēc radās ideja, ka mācības nepieciešamas arī Vidzemē. Tā ir iespēja tikties organizācijām no visas Latvijas, iepazīties, gūt jaunas idejas. Esošie kultūras vēstnieki par pieredzi stāsta nākamajiem, galvenais uzdevums ir sapazīties, lai veidotu kopīgus pasākumus,” portālam “Valmieras Ziņas” pastāstīja Lauma Celma, projekta vadītāja, un Ilāna Lisagora, biedrības “Goraļ” valdes locekle;

 

 • “Mīli Latviju! Atceries savas saknes!” projektu iesniedza Latvijas Baltkrievu savienība. Tā  ietvaros tiks meklēts līdzīgais un atšķirīgais baltkrievu un latviešu ornamentos, simbolos, tradīcijās;

 

 • Svētā Nikolaja svētki Cēsīs, iesniedza “Latvijas ukraiņu biedrību apvienība”. Projekta ietvaros Cēsīs 18.decembrī tiks atzīmēta Svētā Nikolaja diena, kas ir uzskatāma par ukraiņu tautas Ziemassvētkiem. Bērnus aicinās rakstīt Svētajam Nikolajam, pastāstot, kādu dāvaniņu viņi sagatavos saviem tuvajiem – ģimenes locekļiem, draugiem, četrkājainajiem mīluļiem. Notiks dažādas meistardarbnīcas, kuras vadīs gan Latvijā dzīvojošie ukraiņi, gan arī viesi no Ukrainas. Interesenti dziedās, dejos, veidos ukraiņu rotas, kā arī varēs iesaistīties akcijā, kas jau norit dažādās Latvijas vietās – gara ukraiņa dvieļa izšūšana tradicionālajos rakstos krustdūriena tehnikā. Būs arī svētku koncerts un Ziemassvētku uzvedums.

 

Idejas tiks īstenotas no 1. septembra līdz 2016.gada 15.janvārim. 

 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. 10 gadu laikā ar fonda un ziedotāju atbalstu īstenoti 170 projekti par 120 tūkstošiem eiro.

 

Raksta autors: Valmieras ziņas

Orģinālraksts pieejams šeit.

 


Pievienotā galerija: