Bezmaksas konsultācijas Vidzemes organizācijām

Bezmaksas konsultācijas Vidzemes NVOValmieras novada fonds sadarbībā ar citām nevalstiskajām organizācijām Vidzemē līdz pat novembrim piedāvā bezmaksas individuālas konsultācijas reģiona nevalstiskajām organizācijām. Konsultācijas ir pieejamas par tādiem svarīgiem NVO darbības jautājumiem kā grāmatvedība, juridiskie jautājumi, komunikācija, kā arī projektu iesniegumu sagatavošana. Speciālisti interesentus konsultēs pa e-pastu vai telefonu, bet rudens pusē plānoti vairāki izbraukumi Vidzemes pilsētās.
 
Valmieras novada fonds jau vairākus gadus aktīvi dalās pieredzē ar citām NVO, lai attīstītu vidi ilgtspējīgai un uz rezultātu orientētai organizāciju darbībai Vidzemē un Latvijā. Turklāt gada otrajā pusē gaidāms projektu konkurss Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmā “NVO fonds”. Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu un nodrošinātu kvalitatīvu pieteikumu sagatavošanu un NVO ikdienas darbu, bez maksas pieejamas šādas individuālās konsultācijas:
 
NVO pamatdarbība un attīstība
NVO izveide, dokumentu sagatavošana, statūtu un pārvaldes institūciju izmaiņas, darbības ilgtermiņa plānošana un stratēģijas izstrāde
Ansis Bērziņš, VNF vadītājs Tālr. 64281792, 20258200 e-pasts: ansis.berzins@vnf.lv
NVO grāmatvedība
Dokumentu kārtošana, izstrāde, kontēšana, gada pārskata sagatavošana, ziedojumu uzskaite u.c.

Inese Ločmele, NVO grāmatvede Tālr. 26448343 e-pasts: inese.locmele3@inbox.lv

NVO komunikācija
Interneta, komunikācijas tehnoloģiju un sociālo mediju izmantošana organizācijas darbā un jaunu biedru, brīvprātīgo piesaistē
Zane Ābelīte-Medne, VNF sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr. 64281792, 20258200 e-pasts: zane.abelite@vnf.lv
Projektu iesniegumu sagatavošana

Oriģināla projekta idejas izstrāde, mērķa un darba uzdevumu precīzs formulējums, aktivitāšu un budžeta plāna sastādīšana, kā arī informācija par aktuālajām finansējuma piesaistes iespējām

NB! Izbraukuma konsultācijās rudens pusē īpašs uzsvars tiks likts uz inovatīvu projekta ideju radīšanu.

Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģiona speciāliste Tālr. 64219021, 29289487 e-pasts: ina.mikelsone@vidzeme.lv


Dzintra Zvejniece, Alūksnes un Apes novada fonda vadītāja Tālr. 64322236, 28642250 e-pasts: dzintra_zv@inbox.lv

 

Ar speciālistiem var tikties arī klātienē (Valmierā un Alūksnē), iepriekš vienojoties par vēlamo laiku. Izbraukuma konsultācijas citās Vidzemes pilsētās tiks organizētas pēc pieprasījuma, un informācija par tām sekos vēlāk

 

Konsultācijas organizē Valmieras novada fonds projekta "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Vidzemē 2012!" ietvaros. Pasākuma norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.