Domas un darbi Trikātai

Domas un darbi TrikātāTrešdien, 11. jūlijā, plkst. 17:00 saieta namā “Depo” trikātieši un pagasta draugi ir aicināti uz sarunu “Domas un darbi Trikātai”. Te pie tējas un cepumiem tiks apspriestas aktuālās problēmas pagastā un apjausti to iespējamie risinājumi, bet pats svarīgākais – apzinātas vēl neizmantotās iespējas un kopīgi meklēti risinājumi, kā pašu spēkiem dzīvi Trikātā padarīt labāku, pilnvērtīgāku un interesantāku.
 
Nav jābūt pašvaldības deputātam vai iestādes vadītājam, lai dalītos savās domās par apkaimes attīstību! Ikkatram ir savs viedoklis par to, kas pagastā LABS, kā PIETRŪKST un ko nepieciešams UZLABOT. Tieši tādēļ Valmieras novada fonds vēlas pie viena galda aicināt aktīvos, darboties gribošos un vienkārši trikātiešus, lai mudinātu radīt kopīgu pagasta nākotnes vīziju, apzinātos jau esošās vērtības, aizdomātos par vēlamajām pārmaiņām savā dzīvesvietā un domātu, kā kopīgiem spēkiem šīs pārmaiņas panākt. Tikšanās būs lieliska iespēja gan atrast domubiedrus savu ideju īstenošanai, gan uzzināt, kas padomā citiem pagasta iedzīvotājiem.
 
Sarunu organizē Valmieras novada fonds, pateicoties Sabiedrības integrācijas fonda finansiālam atbalstam. Līdzīgas “tējas pēcpusdienas” ar iedzīvotājiem rudens pusē notiks arī citos Valmieras apkaimes pagastos, un gūtā informācija būs labs pamats fonda aktivitātēm nākotnē. Sarunu rezultāti vienlaikus arī noteiks vadlīnijas nākamajam VNF projektu konkursam 2013. gada pavasarī, kas nozīmē pavisam reālu iespēju saņemt atbalstu savu ieceru īstenošanai!
 

Tiekamies 11. jūlijā, plkst. 17:00, Trikātas saieta namā “Depo”, lai domātu, kā kopīgiem spēkiem padarīt Trikātu par labāko vietu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties pašiem un izaugt mūsu bērniem!