‘Eksperimentē’ Jauniešu ideju laboratorijā!

 Jau otro gadu Valmierā un pirmo reizi visā Latvijā notiek “Jauniešu ideju laboratorija” – programma enerģiskiem un drosmīgiem jauniem cilvēkiem. Tās nolūks ir aktivizēt vietējos jauniešus un sekmēt viņu izpratni par filantropiju un vietējo projektu īstenošanu, izveidojot nopietnu atbalsta sistēmu jauniešu ideju realizēšanai.
 
 
PIETEIKŠANĀS PAGARINĀTA LĪDZ 12. JANVĀRIM!
 
Programmas ietvaros vairākās Latvijas vietās – Alūksnē, Lielvārdē, Liepājā, Talsos, Tirzā un Valmierā – tiks veidotas iniciatīvu grupas, kurām interesētu savu un domubiedru ideju realizēšana, jauniešu apmaiņa, projektu vadība un īstenošana, kā arī labdarība un līdzekļu piesaiste. Tālejošais programmas mērķis ir iesaistīt Latvijas jauniešus vietējo kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanā.
 
Jauniešiem tā būs iespēja apgūt iemaņas projektu rakstīšanā un vadīšanā, komandas veidošanā un sadarbībā, kā arī argumentēšanā un pārliecināšanā, kas ir svarīgas prasmes,  organizējot un īstenojot savas un draugu ieceres un pasākumus. “Jauniešu ideju laboratorija” veicinās jauniešu radošumu un uzņēmību, jo, lai realizētu izvirzītos mērķus, nepieciešama kreatīva pieeja, drosme runāt ar svešiem cilvēkiem, pārliecība par savu ideju un zināšanām.
 
Līdz 12. janvārim ikviens Valmieras rajona jaunietis var pieteikties “Jauniešu ideju laboratorijai” un ieņemt aktīvu  pozīciju Valmieras un Latvijas dzīves vides sakārtošanā un uzlabošanā.
 
Vairāk informācijas un pieteikšanās:
(1) pa e-pastu: laboratorija@vnf.lv
(2) pa tālruni: 27820430 (Gundega) vai 26136756 (Ansis).
 
 
Jauniešu ideju laboratoriju Valmierā un Latvijā atbalsta Eiropas Komisijas programma "Jaunatne darbībā".