Fonds saņem ĪUMSILS atzinības rakstu

 Sestdien, 22. novembrī, īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā (ĪUMSILS) Latvijas 90 gadu jubilejas noskaņās ministrs Oskars Kastēns pasniedza VNF vadītājam Ansim Bērziņam atzinības rakstu par ilggadēju sadarbību, radošu darbu un ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības attīstībā.
 
 Atzinības rakstus saņēma vairākas Latvijas aktīvākās nevalstiskās organizācijas, kuras tika godinātas īpašā pasākumā. Tas bija svētku brīdis par godu Latvijas 90. gadadienai un vienlaikus arī ĪUMSILS atskats uz sabiedrības integrāciju Latvijā pēdējos gados un nākotnes iespējām pēc sekretariāta likvidēšanas.
 
 
Valmieras novada fonds dibināts 2005. gada vasarā, un kopš tā brīža aktīvi iesaistās pilsoniskās sabiedrības veicināšanā Valmieras rajonā un visā Vidzemē, meklējot arvien jaunus veidus labdarības un ziedošanas attīstībai un atbalstot nevalstiskās organizācijas un aktīvos iedzīvotājus to centienos pilnveidot Valmieras apkaimes dzīvesvidi.
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.