Izsludināts SEB Unibankas konkurss sporta piederumu iegādei

Valmier as novada fonds aicina Valmieras rajona nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju neformālās grupas piedalīties SEB Unibankas projektu konkursā sportisko aktivitāšu nodrošinājumam. Konkursa mērķis ir atbalstīt iedzīvotāju iespējas uzturēt sportisku dzīvesveidu.
 
SEB Unibankas projektu konkursa galvenā prioritāte ir ilgtermiņa ieguldījums amatieru sportā. Tāpēc līdzekļi pamatā tiks piešķirti sporta piederumu iegādei, paskaidrojot to pielietojumu nākotnē un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem. Sagatavojot un īstenojot savu ideju, nedrīkst aizmirst par vietējo iedzīvotāju iesaistīšanu, kas ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem visos VNF konkursos, arī šajā.
 
Vienam projektam iedzīvotāji no VNF var saņemt no 30 līdz 300 latiem.
 
Projektu konkurss tiek organizēts, pateicoties SEB Unibankas Valmieras filiāles ziedojumam. Filiāles pārvaldnieks Ričards Gailums norāda: “Valmieras pilsētā un rajonā ir daudzas organizācijas, kas darbojas sporta jomā, bet tām nav atbilstoša sporta inventāra. Šī konkursa ietvaros valmierieši varēs sagādāt pirmo nepieciešamo, lai nodrošinātu aktīva dzīvesveida iespējas.”
 
Iesniegtos projektus izvērtēs komisija, kuras sastāvā ir SEB Unibankas Valmieras filiāles pārvaldnieks un Valmieras domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, Vidzemes Olimpiskā centra direktors Artis Jansons un vēl trīs Valmierā zināmi cilvēki. 
 
Savas ieceres valmierieši VNF var iesniegt līdz 7. novembrim. Vairāk par pieteikumu iesniegšanas kārtību var uzzināt fonda mājas lapā sadaļā “Paveiktais”. 24. oktobrī plkst. 15:00 Valmieras novada fondā, Garā ielā 9, par konkursu tiks stāstīts seminārā.
 
Šis ir jau trešais VNF projektu konkurss Valmieras rajona iedzīvotāju idejām. Iepriekšējos divos – ar Nīderlandes fonda “KNHM” un ar AS “Valmieras stikla šķiedra” atbalstu organizētajos – jau atbalstīts 31 projekts.
 
Līdzīgi fondi darbojas vēl četros Latvijas novados, un kopienu fondu kustība kopumā pēdējos gados ir ļāvusi īstenoties daudzām vietējās sabiedrības idejām, konkursa kārtībā piešķirot tām saziedotos naudas līdzekļus.
 
 
Ansis Bērziņš
VNF valdes priekšsēdētājs
T. 26136756, 4281792
ansis.berzins@vnf.lv