Labo darbu programmā atbalstīti 8 projekti

 Šodien, 14. maijā, Valmieras novada fonds (VNF) paraksta līgumus ar Labo darbu programmas 2008. gada konkursa uzvarētājiem. No iesniegtajiem 20 pieteikumiem ziedotāji un vērtēšanas komisija ir izvēlējusies astoņus labākos, kuriem fonds kopumā piešķirs 4000 latus.
 
Visaugstāko vērtējumu šoreiz izpelnījās Zilākalna biedrības “Attīstība. Virzība. Izaugsme” iniciatīva paplašināt trenažieru zāli, kuru pirms 2 gadiem ar VNF atbalstu ierīkoja un turpina uzturēt vietējie jaunieši. Tagad tā tiks papildināta ar jaunām iekārtām, kā arī šovasar tiks rīkoti Sporta svētki.
 
Naukšēnu pagasta Piksāros biedrība “Reālā aptieka” sakārtos Imeru parku un baznīcas apkārtni, ierīkojot jaunus apstādījumus, paceļot Piksāru karogu un veicot citus interesantus pasākumus. Savukārt Ķoņu iedzīvotāji vēlas izveidot jaunu atpūtas vietu un estrādi Ķoņu kalnā. Bet Valmieras airēšanas klubs “Straume” turpinās darbus Gaujas krastmalas sakārtošanā pie Kazu krācēm.
 
Izglītojošas aktivitātes uzsāks Mazsalacas jaunās māmiņas, savai Mazuļu skoliņai “Kamolītis” iegādājoties bērnu attīstībai nepieciešamas spēles un rotaļu iekārtas. Par atkritumu otrreizējas pārstrādes nepieciešamību un tīru vidi caur mākslas aktivitātēm runās “Fonda Valmieras pamatskolas attīstībai” projektā.
 
Lai saglabātu latviskās tradīcijas, biedrība “Baltās naktis” vēlas Ipiķos atjaunot ikgadējo Miķeļdienas tirdziņu ar vietējo iedzīvotāju rokdarbu izstādi, kultūras programmu un ar radošām darbnīcām cilvēku iesaistīšanai. Savukārt sportiskās aktivitātes turpina Latvijas kaujas cīņu federācija un karatē klubs “Tīģeri”, vasarā rīkojot karatē nometni bērniem un jauniešiem.
 
 
Labo darbu programmas konkursā atbalstītās idejas aptver sešas pašvaldības un ģeogrāfiski stiepjas no Valmieras līdz pat Igaunijas robežai. Finansējumu projektiem nodrošināja visi Labo darbu programmas ziedotāji Valmieras rajonā, kuri ziedojuši šim mērķim no viena līdz pat vairākiem simtiem latu.
 
Paldies ziedotājiem:
 
*Ziedotāju padomes dalībniekiem - SIA "Papīra Birojs", SIA "ITA", Valmieras Zonta klubam, SIA "Metāla Alianse", Laumai Tjuniņai, SIA "PBLC";
 
*pārējiem ziedotājiem - Andai Vaičei, Marekam Indriksonam, Genovefai Viļumsonei, Antrai Lācei, Didzim Ozolam, Evijai Grāvelsiņai, Ingai Jurkai, Daigai Rokpelnei, Ilzei Koļcovai, Svetlanai Sprūžai, Inesei Dangai, Rūtai Dimantai, Konstantīnam Kuklejam, Sandrim Jermacānam, Lianai Domokejevai, Irēnai Bērziņai, Valdai Jurānei, Danai Felkerei, Rasmai Rundei, Zitai Gustavsonei, Ansim Bērziņam, Ievai Drandei, SIA "Respekts", SIA "Latio vērtētāji un konsultanti Vidzemē" un anonīmajiem ziedotājiem.
 
 
Tuvākajās dienās VNF izvērtēs nākamajā, Hipotēku bankas apkārtējās vides sakārtošanas konkursā iesniegtos 13 pieteikumus un labākajiem atkal piešķirs gandrīz 4000 latus.