Latvijas kopienu fondus apmeklē Moldovas kolēģi

 Lai palīdzētu Moldovas nevalstisko organizāciju ilgtermiņa attīstībai un nodrošinātu pieredzes apmaiņu starp abām valstīm, no 16.-20. februārim Latvijā viesosies seši moldāvu kopienu fondu pārstāvji. Te viņi iepazīsies ar latviešu pieredzi vietējās labdarības darbā, apmeklēs fondu “Ziedot” Rīgā, Valmieras novada fondu un Talsu novada fondu.
 
Kopienu fondu kustība Latvijā aizsākusies vairāk nekā pirms 5 gadiem, līdz ar to ir uzkrāta zināma pieredze darbā ar ziedotājiem un sabiedrību postkomunisma valstī. Rietumvalstu un Krievijas kolēģu zināšanas toreiz bija būtiska palīdzība. Tāpēc tagad uzskatām par pienākumu dot atbalstu Moldovas kopienu fondiem.
 
Otrdien, 17. februārī, moldāvi Rīgā apmeklēs fondu “Ziedot”, lai uzzinātu par labdarības situāciju Latvijā un par interneta portālu Ziedot.lv. Vēlāk notiks seminārs par Latvijas kopienu fondu attīstību un kopīgajām labdarības programmām.
 
Trešdien, 18. februārī, viesi dosies uz Talsiem, kur iepazīsies ar Talsu novada fonda sasniegumiem darbā ar sabiedrību, satiksies ar pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Lācaru un noslēgumā apmeklēs Dundagas bibliotēku un bērnu dienas centru.
 
Ceturtdien, 19. februārī, Moldovas fondu pārstāvji brauks uz Valmieru, lai iepazītos ar Valmieras novada fonda darbu ar ziedotājiem un apmeklētu labākos vietējo iedzīvotāju īstenotos projektus Valmierā un Zilākalnā. Dienas noslēgumā viesiem būs tikšanās ar dažiem VNF ziedotājiem un Uzraudzības komiteju, lai personīgi uzzinātu cilvēku domas par šo kopienas fondu.
 
Programma ir sagatavota tā, lai moldāvi varētu paņemt līdzi labāko Latvijas pieredzi un sasniegumus, kas ļautu turpināt labdarības un nevalstiskā sektora sakārtošanu Moldovā.
 
 
 Moldāvu studiju vizīti Latvijā organizē Valmieras novada fonds, bet finansiāli atbalsta Ārlietu ministrija attīstības sadarbības programmas ietvaros ar mērķi sniegt palīdzību mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu to ilgtermiņa sociālo un ekonomisko attīstību.
 
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Valmieras rajona padome un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.