Nedēļa ģimenes izaugsmei

Nedēļa ģimenes izaugsmeiSmaidīgas un pozitīvu emociju pārpilnas jūlija beigās no “3x3” nometnes Kazdangā atgriezās piecas Valmieras apkaimes ģimenes, kurām iespēju piedalīties nometnē deva Valmieras novada fonda Labo darbu programmas ziedotāji. Ģimenes saka lielu paldies viņiem par šajā nedēļā gūtajiem iespaidiem un vēl ilgi atmiņā paliekošiem piedzīvojumiem.
 
 
“Šī nedēļa ir padarījusi mūsu ģimenes dzīvi jautrāku! Mācāmies dzīvot bez kašķiem, atbalstīt cits cita idejas. Mājupceļā dziedājām nometnē iemācītās dziesmas, pārrunājām iegūto un centīsimies šo pozitīvo noskaņu ģimenē saglabāt pēc iespējas ilgāk,” saka Solveiga Vibule no Sēļu pagasta. Arī Marina Krastiņa no Ipiķiem atzīst, ka dēliņš joprojām dzīvo kā nometnē.
 
Meržvinsku ģimene no Brenguļu pagasta nometnē smēlusies vairākas vērtīgas atziņas. Viena no tām turpmāk kalpos kā ģimenes moto: “Galvenais, lai tavs dzīves ķeblītis būtu ar vairākām kājām – bērni, vaļasprieks, darbs, dzīvesbiedrs, draugi utt. Kad viena kāja pēkšņi pazūd, paliek vēl vismaz trīs, kas neļauj ķeblītim nokrist.”
 
Visas ģimenes vienbalsīgi atzīst, ka nometne “3x3” viņiem devusi jaunus iespaidus, jaunas iemaņas un jaunas iepazīšanās. Tā ļāvusi smelties dzīves gudrības, uzdrošināties darīt ko jaunu, nezināmu un atklāt sevī un savos tuviniekos apslēptus talantus. Radušās pat vairākas idejas, kā attīstīt un par biznesu padarīt Kazdangā apgūto klūdziņu pīšanas mākslu.
 
Maija beigās Valmieras novada fonds (VNF) uzsāka Labo darbu programmas akciju “Solis pretī izaugsmei” ar mērķi palīdzēt Valmieras pilsētas un apkārtējo pagastu krīzes skartajām ģimenēm. No 15 ģimenēm tika izvēlētas piecas, kuras devās uz nedēļu garu “dzīves skolu” – pasaules latviešu nometni “3x3” Kazdangā. Ikviens varēja ziedot, lai dotu ģimenēm iespēju būt kopā, stiprināt savas ģimeniskās saites, pilnveidoties un atgūt zem kājām zudušo pamatu. Vienas ģimenes dalībai nometnē bija nepieciešami 280 lati. Ziedojumu kastītēs veikalā “Supernetto”, portālā Ziedot.lv un labdarības tālrunī kopā saziedoti Ls 372,59, pārējo VNF bankas kontā ziedojuši uzņēmēji un privātpersonas.
 
Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju, šā gada Labo darbu programmas ziedojumi tika novirzīti sociāliem mērķiem, sniedzot atbalstu krīzes skartajām ģimenēm. Sekojot notikumu attīstībai, fonds kopā ar lielākajiem ziedotājiem lems par nākošā gada Labo darbu programmas prioritātēm.
 
 
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Valmieras rajona padome un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.