NVO aicinātas dalīties labajā praksē par brīvprātīgo darbu

Vidzemes NVO labās prakses diena20. septembrī Smiltenē notiks Vidzemes nevalstisko organizāciju (NVO) labās prakses diena. Tajā organizācijas, izmantojot līdzšinējo pieredzi, varēs rast kvalitatīvus risinājumus un izstrādāt vadlīnijas gan sev, gan citām NVO, kā soli pa solim attīstīt brīvprātīgo darbu savā kopienā un Vidzemē.
 
Brīvprātīgais darbs ir viens no vērtīgākajiem resursiem, taču Latvijā vēl līdz galam neizprasts un neapzināts. Nereti blakus jautājumiem – kā motivēt un iesaistīt brīvprātīgos organizācijā un kā veicināt brīvprātīgo kustību pilsētā, pagastā vai reģionā – jāuzdod arī jautājumi pašiem sev. Vai esam gatavi uzņemt brīvprātīgos savā organizācijā? Ko iegūsim mēs un ko varam piedāvāt brīvprātīgajiem? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes visi kopā – Vidzemes NVO labās prakses dienā.
 
Pasākuma mērķis ir pulcināt uz pieredzes apmaiņu dažādu novadu un nozaru nevalstiskās organizācijas, kā arī mudināt domāt par to, ko varam darīt katrs atsevišķi un ko visi kopā, lai popularizētu brīvprātīgo darbu un veidotos jaunas “brīvprātīgā darba vietas”. Tieši tādēļ pasākuma pirmajā daļā ieklausīsimies organizāciju un brīvprātīgo pieredzes stāstos, bet otrajā daļā jau ķersimies pie pavisam reālām problēmsituācijām.
 
 Ja jūsu organizācijai ir labās prakses piemērs, ar kuru esat gatavi dalīties, vai problēma, kuras risināšanā nepieciešams citu padoms, piesakiet savu dalību Vidzemes NVO Labās prakses dienā!
 
 
Aizpildītu pieteikuma anketu līdzam nosūtīt uz e-pastu vnf@vnf.lv līdz 2011. gada 13. septembrim.
 
 
NVO dienu organizē Valmieras novada fonds projekta "Saskati iespējas savā kopienā!" ietvaros. Pasākuma norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.