Pagarināts termiņš starpkultūru un mazākumtautību projektu iesniegšanai Vidzemē

Pagarināts termiņš starpkultūru un mazākumtautību projektu iesniegšanai Vidzemē

Starpkultūru dialoga jomas un mazākumtautību organizāciju projektiem Vidzemē ir pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 13. augustam. Tas darīts gan saņemto projektu mazā skaita dēļ, gan vairāku organizāciju lūguma dēļ, lai nodrošinātu kvalitatīvāku konkursu un kopējos rezultātus. Katrā jomā joprojām sadarbībā ar Kultūras ministriju plānots projektiem piešķirt 8000 eiro.

 

Projektu konkursu virsmērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību, starpkultūru dialogu un mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu Vidzemes reģionā. Tajos var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Viens projekts var saņemt finansējumu līdz pat 3000 eiro. Konkursus pilnībā finansē Kultūras ministrija.

 

Konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” centrā ir savstarpējā izpratne, tolerances vairošana un cittautiešu mijiedarbība ar latviešiem. Tajā var iesniegt integrācijas un starpkultūru komunikācijas pasākumus, dažādu kultūru apguvi un tādus pasākumus, kas sekmē cilvēktiesību ievērošanu, iecietību, mazina stereotipus un dažādu tautību diskrimināciju.

 

Savukārt konkurss “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” paredzēts tieši dažādu tautību biedrībām, lai ļautu tām saglabāt un izkopt savas tautas identitāti un kultūras mantojumu. Rosinām domāt par aktivitātēm, kas ar mazākumtautību kultūru ļauj iepazīties arī latviešiem un pēc iespējas plašākai sabiedrībai. Šajā konkursā vismaz 1500 eiro paredzēti tieši romu kultūras saglabāšanai un integrācijai.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš abiem konkursiem nu ir 13. augusts plkst. 17:00. Nepilnu divu nedēļu laikā tie tiks izvērtēti, un jau no 1. septembra līdz 2016. gada 15. janvārim projektus varēs īstenot.

 

Pilna informācija, konkursu nolikumi un pieteikumu veidlapas pieejama sadaļā “Īsteno ideju”.

 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija Valmieras apkaimē, tomēr arvien biežāk pasākumus īsteno visā Vidzemē. Fonda pamatdarbības joma ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. 10 gadu laikā ar fonda un ziedotāju atbalstu īstenoti 170 projekti par 120 tūkstošiem eiro.