Pasniegta sestā Elīzas piemiņai veltītā vijole

Pasniegta sestā Elīzas piemiņai veltītā vijole

Vakar, 1. septembrī, Valmieras novada fonds no Elīzas Purmales piemiņas fonda pasniedza sesto vijoli Valmieras Mūzikas skolas audzēknei Agnijai Šatrovskai. Viņa mācās 5. klasē un turpmāk varēs pilnveidot vijoļspēles prasmes jau uz sava un pavisam jauna instrumenta.

 

Vijole Agnijas lietošanā būs, kamēr vien viņa mācīsies Valmieras Mūzikas skolā. Pēc tam ģimene ar Valmieras novada fonda un skolas pārstāvjiem vienosies par tālākajām gaitām – Agnija vai nu to dāvinās tālāk citam Mūzikas skolas audzēknim, vai arī to varēs paturēt, ja izvēlēsies turpināt vijoļspēli vidusskolā, koledžā vai aktīvas gaitas orķestrī. Ceram, ka jaunā vijole kalpos par pamudinājumu skolēniem censties, lai nākamgad tieši viņi būtu starp labākajiem.

 

Jāatgādina, ka Elīzas Purmales piemiņas fondu veido iedzīvotāju ziedojumi, kas 2007. gadā bija paredzēti divpadsmitgadīgās meitenes ārstēšanai. Diemžēl viņa mira, un fonds kopīgi ar Purmaļu ģimeni nolēma ļaut savāktajiem ziedojumiem “dzīvot vienmēr” un regulāri ar vienas vijoles dāvinājumu atbalstīt Valmieras Mūzikas skolas jauno talantu izaugsmi. Šo naudu administrē Valmieras novada fonds, rūpējoties par naudas drošību un prasmīgu ieguldīšanu, lai peļņas procenti ļautu spodrināt mūsu talantus arī turpmāk.