Pieaugusi iedzīvotāju vēlme ziedot Valmieras apkaimei

Pieaugusi iedzīvotāju vēlme ziedot Valmieras apkaimei

2014. gads Valmieras novada fondā (VNF) aizvadīts veiksmīgi, palielinot piesaistīto ziedojumu apjomu un piecos projektu konkursos Valmieras un apkārtējos novados atbalstot iedzīvotāju projektus par 32 tūkstošiem eiro. Pagājušajā gadā fonds ir aizsācis arī plašāku darbu pie brīvprātīgā darba kustības popularizēšanas un Jauniešu ideju laboratoriju izveides arī citviet Latvijā.

 

Pērn iedzīvotāji un uzņēmēji ziedojuši fondam vairāk nekā 17 tūkstošus eiro, atbalstot labdarības iniciatīvas Valmieras apkaimē. No tiem teju seši tūkstoši nonākuši projektu konkursa “Sev, tev, novadam” krājkasītē, lielāko daļu no šīs summas devis 31 Ziedotāju kluba dalībnieks. Fonda vadītājs Ansis Bērziņš norāda: “Iedzīvotāju vēlme ziedot ir patīkami pieaugusi salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tā atgriezusies pirmskrīzes līmenī, īpaši tas novērojams uzņēmēju vidū.” No kopējās summas skolēnu atbalstam akcijā “Skolas soma” ziedoti 4470 eiro, bet vairāk nekā 3000 eiro veltīti programmai “Palīdzība ģimenei”. Dažādiem mērķiem ziedojumu kastītēs veikalu tīklos “Austris” un “Neldi” anonīmie ziedotāji vēlējuši 2400 eiro, īpaši aktīvi ziedots latu un eiro maiņas periodā.

 

Lielu paldies fonds saka daudzajiem Valmieras apkaimes labvēļiem un draugiem, kuri atbalsta izvirzītos mērķus! Īpašs paldies Ziedotāju kluba dalībniekiem, kuri novērtē iedzīvotāju pašiniciatīvu, ziedojot vismaz 20 eiro gadā. Pērn kluba dalībnieki tikās gan Ziedotāju brokastīs, gan balsoja par atbalstāmajām iecerēm, tādējādi iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos fondā.

 

Aizvadītajā gadā Valmieras novada fonds konkursa kārtībā atbalstījis 38 iedzīvotāju iniciatīvas par 31 920 eiro. No tām 15 īstenotas visā Vidzemē sadarbībā ar Kultūras ministriju, veicinot iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu. Pārējie 23 projekti notikuši tepat Valmieras tuvumā – projektu konkursā “Sev, tev, novadam” un jauniešu konkursā “Ieejam mākslas kosmosā” atbalstītas gan mācības un psiholoģiskās nodarbības ģimenēm, gan sporta aktivitātes, gan vides labiekārtošana, gan arī kultūras un mākslas objektu izveide.

 

Papildus ziedojumiem nozīmīgu daļu fonda “kasē” veido saimnieciskā darbība, kas pērn ienesa 3500 eiro. 2380 eiro nopelnīti Valmieras pilsētas svētkos, organizējot Labdarības bumbu ralliju, kurā iedzīvotāji iegādājās divu eiro biļetes, lai piedalītos bumbiņu skriešanās sacīkstēs Kazu krācēs. Jauniešu ideju laboratorija pievienoja 220 eiro jauniešu ideju konkursa krājkasei, tirgojot pašu gatavotos foto kalendārus. Ziemassvētku apsveikumu kartīšu tirdzniecība piepulcinājusi 980 eiro fonda neaizskaramajam kapitālam – projektu atbalstam nākotnē.

 

Pērn plašāk aizsākts darbs pie brīvprātīgā darba attīstības ne vien Valmierā, bet visā Latvijā, pilnveidojot brīvprātīgā darba aplikāciju-spēli “DEEDin” ar Eiropas Komisijas programmas “Eiropa pilsoņiem” un Latvijas valsts atbalstu. Šobrīd aplikācijā var atrast ne vien organizācijas, kurās darboties, bet arī piereģistrēt savu paveikto un veidot brīvprātīgā darba pasi, kas lieti noder darba meklētājiem. Iesaistot arvien vairāk cilvēkus brīvprātīgā darba kustībā, pērnajā februārī par Labdarības skolu kļuva Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, kur skolēni nedēļas garumā īstenoja savas labdarības idejas visā pilsētā, bet šogad stafeti pārņēmusi Smiltenes Centra vidusskola. Decembrī ar grandiozām svinībām tika atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena, godinot astoņus pašaizliedzīgus brīvprātīgos visā Latvijā.

 

Fonda jauniešu komanda jeb Jauniešu ideju laboratorija (JIL) darbojas pēc tāda paša principa kā VNF – arī JIL dažādos veidos piesaista finansējumu, lai pēc tam atbalstītu Valmieras un tās apkaimes jauniešu ieceru īstenošanu. Gada sākumā JIL mācījās dažādus finanšu piesaistes veidus. Rezultātā gada laikā ikviens varēja iegādāties jauniešu gatavotus atstarotājus un galda foto kalendārus 2015. gadam. Arī mazāko līdzjutēju pieskatīšana “Basketbola kluba Valmiera” spēlēs turpina papildināt jauniešu ideju konkursu krājkasīti. Papildus ir aizsākts darbs pie citu JIL izveidošanas Latvijā – Alūksnē, Lielvārdē, Preiļos un Talsos.

 

Jau trešo gadu, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības programmai “Maizes rieciens”, Valmieras apkaimes vientuļie seniori devās uz teātra izrādi un svinēja kopā Līgo svētkus, bet par godu 18. novembrim un Ziemassvētkiem pie 300 sirmgalvjiem aizceļoja svētku paciņas ar gardumiem.

 

Lielu paldies VNF saka labvēļiem, kas atbalstījuši fonda idejas un mērķus. Kopienu fondu kustības un arī VNF lielākais draugs joprojām ir Borisa un Ināras Teterevu fonds. Tāpat fonda darbību atbalsta arī Norvēģijas, Islandes un Lihtenštenas kopīgi veidotais EEZ finanšu instruments, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldība.

 

Valmieras novada fonds šogad atzīmē 10 gadu jubileju, esot par partneri tiem, kuri vēlas ziedot, un tiem, kuri vēlas īstenot sabiedrībai svarīgas iniciatīvas. Līdz šim fonds atbalstījis 170 iedzīvotāju iniciatīvas par 110 tūkstošiem eiro Valmierā un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novados. Apaļās jubilejas noskaņās plānoti dažādi pasākumi, bet par tiem citā reizē.