Projektu konkursā "Labākai rītdienai" atbalstīti seši projekti

AS "Valmieras stikla šķiedra" un Valmieras novada fonda projektu konkursā "Labākai rītdienai" atbalstītas sešas veiksmīgākās iedzīvotāju idejas sociālajā jomā. Ar projektu īstenotājiem jau parakstīti līgumi par finansējuma piešķiršanu.
 

Kopumā konkursā tika iesniegti 17 pieteikumi. Tas liecina par iedzīvotāju ieinteresētību un gatavību rīkoties un īstenot sev un apkārtējiem svarīgas idejas. Pieteiktie projekti ir atšķirīgi, un iniciatīvu risināt sociālās problēmas izrādījuši dažāda vecuma grupu cilvēki.

 

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes "Kārliena" bērni ar projekta palīdzību ieguvuši iespēju mācīties slidot Vidzemes Olimpiskajā centrā; Sēļu jaunieši apgleznos pagasta muižas senatnīgo mūri, savukārt Dikļu pagasta vecākiem būs iespēja realizēt aktivitātes pirmsskolas bērnu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai. Arī tālajā Piksāru ciemā projekta ieguvēji būs paši mazākie ciema iedzīvotāji, jo tur taps rotaļu laukums.

 

Aktīvi ir arī vecāka gadagājuma cilvēki. Tā, piemēram, Zilākalna vecie ļaudis ar projekta palīdzību tiks pie veļasmašīnas, kas atrisinās daudzas ikdienas sadzīves problēmas. Savukārt Vilpulkas pagasta lauku sievietes ar saukli "Vesels saviem spēkiem" rīkos mācību semināru un fizisku aktivitāšu nometni.

 

 

 

Projektu realizēšanai piešķirtā kopējā summa ir 1500 latu, ko fondam ziedojusi AS "Valmieras stikla šķiedra".