Projektu konkurss apkārtējās vides sakārtošanai

 Valmieras novada fonds (VNF) izsludina Hipotēku bankas 2008. gada projektu konkursu apkārtējās vides sakārtošanai. Tā mērķis ir uzlabot Valmieras rajona sabiedrības dzīves kvalitāti, sakārtojot apkārtējo vidi un veidojot to pievilcīgu ikvienam vietējam iedzīvotājam un viesim.
 
Konkursā var tikt atbalstītas daudzveidīgas sabiedriska labuma iniciatīvas apkārtējās vides sakārtošanā saistībā ar dažādiem vides, kultūrvēsturiskiem, tūrisma objektiem un aktivitātēm, vides sakopšanas pasākumiem u.c.
 
Tomēr konkursa ietvaros netiks atbalstīta bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu un skeitparku izveidošana, kā arī politiski, reliģiski un militāri pasākumi.
 
Savas idejas fondam iesniegt ir aicinātas Valmieras rajona nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas. Būtiski, lai iesniegtie projekti iesaistītu aktivitātēs pēc iespējas plašāku vietējo sabiedrību un lai tie mudinātu iedzīvotājus pašiem uzņemties atbildību par savas dzīvesvides kvalitāti. Vienam projektam no fonda var saņemt no 40 līdz 700 latiem.
 
Kopējo konkursa budžetu – 3750 latus – veido Hipotēku bankas piešķirtais finansējums. Jāatgādina, ka šis ir jau otrais Hipotēku bankas finansētais konkurss apkārtējās vides projektiem Valmieras rajonā. Pirmais notika 2007. gada vasarā, un tajā tika atbalstīti seši projekti.
 
Šī gada projektu idejas fondam varēs iesniegt līdz 13. maijam. Vairāk par konkursu un pieteikumu iesniegšanas kārtību var uzzināt fonda mājas lapas sadaļā “Paveiktais”.