Projektu konkurss vides sakārtošanas iecerēm

 Valmieras novada fonds (VNF) izsludina Hipotēku bankas projektu konkursu apkārtējās vides sakārtošanai. Tā mērķis ir iesaistīt Valmieras rajona sabiedrību vides sakārtošanā, veidojot to pievilcīgu ikvienam iedzīvotājam un viesim.
 
Konkursā tiks atbalstītas daudzveidīgas sabiedriska labuma iniciatīvas apkārtējās vides sakārtošanā saistībā ar dažādiem vides, kultūrvēsturiskiem, tūrisma objektiem un aktivitātēm, vides sakopšanas pasākumiem u.c.
 
Tomēr konkursa ietvaros netiks atbalstīta bērnu rotaļu laukumu, sporta laukumu un skeitparku izveidošana, kā arī politiski, reliģiski un militāri pasākumi.
 
Savas idejas fondam iesniegt ir aicinātas Valmieras rajona nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas. Būtiski, lai iesniegtie projekti iesaistītu aktivitātēs pēc iespējas plašāku vietējo sabiedrību un lai tie mudinātu iedzīvotājus pašiem uzņemties atbildību par savas dzīvesvides kvalitāti. Vienam projektam no fonda var saņemt no 40 līdz 500 latiem.
 
Kopējo konkursa budžetu – 2250 latus – veido Hipotēku bankas piešķirtais finansējums. 2007. un 2008. gadā ar bankas atbalstu mūsu apkaimē jau īstenoti 17 vides projekti. Piemēram, pie Mazā Anša ezera Rubenē ierīkota speciāla makšķerēšanas platforma invalīdiem, Mūrmuižā veikts vērienīgs darbs pie aleju vērtīgo koku apzināšanas un ainavas saglabāšanas, Naukšēnos sakārtota peldvieta pie Rūjas upes, bet Lodes parkā vēl šajā svētdienā turpināsies talka, kurā stādīs kokus un dekoratīvos krūmus.
 
Šī gada projektu ieceres fondam varēs iesniegt līdz 14. maijam. Ar konkursu un pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties sadaļā “Paveiktais”.
 
29. aprīlī plkst. 10:00 interesenti aicināti par projektu konkursu vairāk uzzināt un jautājumus uzdot informatīvajā seminārā (Valmieras rajona invalīdu biedrībā, Garā ielā 9).
 
 
Kopš Valmieras novada fonda dibināšanas šis ir jau desmitais projektu konkurss. Pateicoties vietējiem un starptautiskiem ziedotājiem, fonds ir piešķīris vairāk nekā 36 tūkstošus latu 80 iedzīvotāju iecerēm.
 
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Valmieras rajona padome un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.