Seminārs par vides sakārtošanas konkursu un projektu vadību

 Otrdien, 29. aprīlī, pulksten 10:00 Valmieras novada fondā (VNF), Garā ielā 9, notiks seminārs par nesen izsludināto Hipotēku bankas projektu konkursu apkārtējās vides sakārtošanai. Turpinājumā pulksten 11:00 VNF valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš pastāstīs plašāk par projektu plānošanu un vadību kopumā.
 
Uz semināru aicināta ikviena Valmieras rajona nevalstiskā organizācija (NVO) un iedzīvotāju neformālo grupu pārstāvji, kuri vēlas uzzināt vairāk par vides konkursa nosacījumiem, kā arī rast atbildes uz jautājumiem par projektu plānošanu, sagatavošanu un vadīšanu kopumā.
 
Jāteic, ka prasmīga un pārdomāta projekta vadība ļauj īstenot iecerēto daudz veiksmīgāk un efektīvāk. Tādējādi VNF vēlas stiprināt Valmieras rajona aktīvo organizāciju un iedzīvotāju centienus un iespējas uzlabot savus dzīves apstākļus vietējā kopienā.
 
Kā jau iepriekš ziņots, Hipotēku bankas projektu konkursa mērķis ir uzlabot Valmieras rajona sabiedrības dzīves kvalitāti, sakārtojot apkārtējo vidi un veidojot to pievilcīgu ikvienam vietējam iedzīvotājam un viesim. Tajā finansējumu no fonda 40-700 latu apmērā var saņemt idejām par apkārtējās vides sakārtošanu saistībā ar dažādiem vides, kultūrvēsturiskiem, tūrisma objektiem un aktivitātēm, vides sakopšanas pasākumiem u.c. Galvenie kritēriji - projekta ilgtermiņa ieguldījums un vietējo iedzīvotāju plaša līdzdalība un līdzatbildība.
 
Konkursa budžetu veido Latvijas Hipotēku un zemes bankas piešķirtais finansējums.
 
Vairāk par pieteikumu iesniegšanas kārtību var uzzināt sadaļā "Paveiktais".