Solis pretī izaugsmei

 Valmieras novada fonds (VNF) nespēj palikt vienaldzīgs pret ekonomiskās krīzes radītajām sekām un ir nolēmis 2009. gada Labo darbu programmas ziedojumus novirzīt sociāliem mērķiem. Lai palīdzētu krīzes skartajām ģimenēm Valmieras pilsētā un rajonā atgūt stabilitāti un veidot pozitīvu skatījumu uz nākotnes perspektīvām, tiek izsludināts konkurss “Solis pretī izaugsmei” par ceļazīmēm uz pasaules latviešu ģimeņu nometni “3x3”.
 
Lai arī mēģinām sevi pārliecināt, ka krīze ir tikai mūsu prātos, vai gluži to pašu teiktu arī nule bankrotējuši uzņēmēji un viņu darbinieki? Bezdarba līmenis aug ar katru dienu un bezdarbnieku rindās nonāk arī labi sava amata pratēji. VNF nevēlas pieļaut šo cilvēku un viņu ģimeņu ieslīgšanu dziļā depresijā vai masveida izbraukšanu no valsts, bet gan veicināt izglītošanos un socializēšanos.
 
Ceļazīme “Solis pretī izaugsmei” nodrošinās ģimenēm dalību pasaules latviešu nometnē “3x3” Kazdangā. Dalība nometnē ļaus ģimenei tikties ar tautiešiem no visas pasaules, paplašināt un padziļināt savas latviskās zināšanas, caur diskusijām un uzskatu dažādību mācīties citam no cita, kopīgi dzīvot un darboties gan nopietnos, gan jautros brīžos un rast spēku, lai atgūtu zem kājām zudušo pamatu.
 
Konkursā aicinātas piedalīties Valmieras pilsētā un rajonā dzīvojošas ģimenes, kurām pēdējo deviņu mēnešu laikā ekonomiskās krīzes rezultātā ir ievērojami samazinājušies ikmēneša ienākumi. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama pie pašvaldību sociālajiem darbiniekiem, VNF mājas lapas sadaļā Paveiktais vai pa e-pastu vnf@vnf.lv. Aizpildītas pieteikuma anketas gaidīsim fondā līdz šā gada 11. jūnijam.
 
Valmieras novada fonds ir vietējā labdarības organizācija, kas vāc ziedojumus no vietējiem iedzīvotājiem, lai pēcāk atbalstītu idejas un aktivitātes Valmieras pilsētas un rajona dzīves kvalitātes uzlabošanai. Fonds vienlīdz lielu uzmanību pievērš gan izglītības un kultūras, gan apkārtējās vides, gan sociāliem jautājumiem. Tāpēc ikviens ir aicināts ziedot un atbalstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvas.
 
 
 
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Valmieras rajona padome un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.