Valmiera gatavojas otrajam Iedzīvotāju forumam

Otrais Valmieras Iedzīvotāju forums15. oktobrī notiks otrais Valmieras Iedzīvotāju forums, kas pulcēs valmieriešus uz diskusiju par aktuāliem jautājumiem pilsētā un mudinās rast racionālus risinājumus. Uz forumu būs aicināts ikviens valmierietis! Pagājušajā ceturtdienā notika foruma rīcības komitejas pirmā tikšanās, kurā jau iezīmējās gaidāmā pasākuma aprises.
 
Pirmais Iedzīvotāju forums Valmierā notika pirms pieciem gadiem. Atsaucoties uz šo pieredzi, Valmieras novada fonda (VNF) valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš uzsver: “Iedzīvotāju forums ir lielisks veids, kā noskaidrot vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un reālās vajadzības un rosināt iedzīvotājus līdzdarboties apkaimes plānošanā un ieceru īstenošanā. Forums ar savu metodiku ļauj iedzīvotājiem uzņemties personisku atbildību par saviem priekšlikumiem.”
 
Lai ķertos pie tik liela notikuma organizēšanas, VNF uzrunāja aktīvus un darbīgus sabiedrībā zināmus cilvēkus no dažādiem sektoriem, aicinot viņus kļūt par foruma vēstnešiem. Viņu vidū arī Jānis Skrastiņš, Normunds Cercins, Dace Amona, Anastasija Lūkina un citi. Pirmajā tikšanās reizē rīcības komiteja iepazinās ar iepriekšējo pieredzi un diskutēja par foruma saturu un norises gaitu.
 
Iedzīvotāju forumā darbs norisināsies deviņās tematiskās grupās un kopējās diskusijās, kurās valmierieši varēs paust viedokli par aktuālākajām problēmām un to risinājumiem dažādās dzīves jomās. Savukārt otrās daļas darbs būs organizēts tā, lai no runām jau ķertos pie reāliem darbiem! Valmierieši varēs uz vietas veidot rīcības grupas, kas strādās pie konkrētu ierosinājumu īstenošanas.  Tieši tādēļ – jo plašāk būs pārstāvētas dažādas sabiedrības grupas, jo pilnvērtīgāki būs foruma rezultāti!
 
Foruma rīkotāji – Valmieras novada fonds – diskusijās izvirzītās prioritātes ņems vērā, rīkojot nākamos projektu konkursus, bet Valmieras pašvaldība cer gūtos rezultātus integrēt pilsētas attīstības stratēģijā. Iedzīvotāju forumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds.