Valmierā notiks pirmais Iedzīvotāju forums

 2. novembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā notiks pirmais Valmieras Iedzīvotāju forums.
 
Foruma mērķis ir aicināt valmieriešus uz kopēju diskusiju, lai noskaidrotu aktuālākās problēmas mūsu pilsētā un to risinājumus.
 

Atšķirībā no ierastajiem Valmieras forumiem, šis ir IEDZĪVOTĀJU FORUMS. Uz to aicināts ikviens valmierietis, kurš vēlas iesaistīties Valmieras izaugsmē.

 

Forums sāksies plkst. 14:00, un darbs līdz vakaram norisināsies tematiskajās grupās un kopējās diskusijās par visām dzīves jomām. Valmierieši būs aicināti uz vietas arī izveidot rīcības grupas, kas strādātu pie konkrētu projektu īstenošanas, saņemot tam finansiālu atbalstu no Valmieras novada fonda vai pilsētas pašvaldības. Tieši tāpēc – jo plašāk būs pārstāvētas dažādas sabiedrības grupas, jo pilnvērtīgāki būs foruma rezultāti!

 

Līdzīgi iedzīvotāju forumi pēdējos 4 gados notikuši Alūksnē, Apē, Madonā, Lielvārdē, Talsos, Jaunpilī un Līvbērzē. Mūsu pasākumu pieredzes ieguves nolūkos apmeklēs arī viesi no Krievijas.

 

VAIRĀK PAR IEDZĪVOTĀJU FORUMU: WWW.VNF.LV/?ID=49

 

Forumu organizē Valmieras novada fonds un Valmieras pašvaldība, bet to finansē Pasaules Banka un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts Lauku NVO atbalsta programmas ietvaros. Par šīs publikācijas saturu nav atbildīgs ĪUMSILS.