Valmierā un visā Latvijā darbību sāk Jauniešu ideju laboratorija

 Lai audzinātu jauno filantropu paaudzi un jauniešiem skaidrotu iespējas iesaistīties nevalstisko organizāciju (NVO) darbībā, Valmieras novada fonds un Latvijas Kopienu fondu kustība aizsāka jaunu programmu – Jauniešu ideju laboratoriju. 24. un 25. janvārī Ogres rajona Turkalnē notika pirmais Latvijas Jauniešu ideju laboratorijas kopīgais seminārs, kurā piedalījās 30 enerģiski un drosmīgi jaunieši no Alūksnes, Lielvārdes, Liepājas, Talsiem, Tirzas un Valmieras.
 
Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorijai šogad pievienojušies 18 jaunieši no Viestura vidusskolas, Pārgaujas ģimnāzijas un Vidzemes Augstskolas. Uz vietas līdz šim jau esam tikušies divas reizes un pārrunājuši nākotnes plānus, iepazinušies ar Valmieras novada fondu un ar ideju radīšanas tehnikām.
 
Savukārt kopīgajā divu dienu seminārā jaunieši uzzināja par NVO darbību, kopienu fondiem un to darbības principiem Latvijā, par labdarību un ziedošanas veidiem, kā arī caur lomu spēli iepazinās ar projekta sagatavošanas nosacījumiem. Jauniegūtās zināšanas Jauniešu ideju laboratorijas dalībnieki izmantoja grupu darbos, kuros radīja jaunas NVO, kas spētu risināt, viņuprāt, aktuālākās problēmas Latvijas sabiedrībā. Jauniešiem vajadzēja arī atrast piemērotākos veidus, kā piesaistīt ziedojumus izveidotajai NVO.
 
Atgriežoties mājās, jaunieši “laboratorijas” nodarbībās katrs savā pilsētā turpinās mācīties par labdarību, projektu rakstīšanu un īstenošanu, kā arī apgūs jaunas iemaņas, piemēram, argumentēšanā un pārliecināšanā, kas palīdzēs uzrunāt potenciālos ziedotājus un tādā veidā palīdzēt saviem fondiem. Martā jaunieši no visas Latvijas atkal sanāks kopā, lai pārrunātu un prezentētu līdz tam paveikto.
 
Pavasarī arī jaunieši vienosies par rezultātu, ko viņi vēlas sasniegt – piesaistīt ziedojumus, īstenot projektus, kļūt par brīvprātīgajiem vai vēl kādas citas idejas.
 
Eiropā un Ziemeļamerikā jauniešu aktīva līdzdarbošanās vietējo kopienu fondu darbībā ir izplatīta prakse, bieži zināma ar nosaukumu “Jauniešu bankas”. Latvijā Jauniešu ideju laboratorijas un šis seminārs ir pirmie mēģinājumi aktivizēt jauniešus labdarības un kopienas attīstības jomā, radot atbalsta sistēmu jauniešu līdzdalībai un ideju realizēšanai.
 
Jauniešu ideju laboratorijas iniciatori Latvijā ir Valmieras novada fonds un Kopienu fondu kustība, bet finansiāli atbalsta Eiropas Kopienas programma “Jaunatne darbībā” un Globālais fonds Kopienu fondu atbalstam.
 
 
 
 
Fonda darbību pašlaik atbalsta Valmieras rajona padome un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts izveidotais NVO fonds, kuru administrē Sabiedrības integrācijas fonds.