Valmieras apkaime kļūst par 16 idejām bagātāka

Valmieras apkaime kļūst par 16 idejām bagātāka

Šodien Valmieras novada fonds (VNF) deva zaļo gaismu 16 projektu idejām Valmierā un apkārtējos novados. Deviņas iniciatīvas atbalstītas fonda projektu konkursā “Sev, tev, novadam”, un septiņas iniciatīvas - Jauniešu ideju laboratorijas (VNFJIL) konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2015”. Projekti kopsummā atbalstīti par vairāk nekā 5000 eiro.

 

Šajā pavasarī fonds un fonda jaunieši izsludināja divus konkursus, kuros kopā tika iesniegtas 47 idejas, 24 no tām saņemtas projektu konkursā “Sev, tev, novadam”. Pateicoties Ziedotāju kluba atbalstam un iedzīvotāju rosīgumam, konkursā “Sev, tev, novadam” šajā vasarā tiks atjaunots rotaļu laukums Burtnieku daudzdzīvokļu pagalmā, Ēveles seniori remontēs telpu kopīgām tikšanās reizēm, Mazsalacā labiekārtos pastaigu taku uz vecās dzelzceļa līnijas, Dikļos ļaudis uzklās jaunu segumu sporta laukumam, bet Sēļos taps namiņš uz Mīlestības saliņas. Radot jaunas iespējas, Ēveles jauniešiem notiks florbola nodarbības, bet Valmieras un apkaimes vecāki un aprūpes personas varēs piedalīties nodarbībās, kas palīdzēs sagatavot pirmsskolas vecuma bērnus mācībām. Peldētprasmju apgūšanai pašiem jaunākajiem apmeklētājiem bērnudārzā “Kārliena” un “Pienenīte” iegādāsies peldēšanas riņķus. Savukārt gada nogalē Burtniekos ikviens varēs piedalīties vietējo amata pratēju vadītajās radošajās nodarbībās.

 

VNF JIL konkursā “Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2015” jaunieši kopā ar skolu un pašvaldību atjaunos pieturu Naukšēnos, savukārt Lauvas kluba jaunieši darinās kukaiņu mini mājiņas Valmieras bērnudārziem, lai mazie uzzinātu vairāk par kukaiņu dzīvi dabā. Vasaras laikā Mazsalacā jaunieši rīkos spēļu un gleznošanas pēcpusdienu bērniem, kā arī iegādāsies trases auto modeli, kuru jaunieši uzlabos un piedalīsies dažāda mēroga sacensībās. Rencēnos jaunieši rīkos brīvdabas kino vakaru un izturības skrējienu caur šķēršļu joslām, bet Rencēnu pamatskolas pašpārvalde izveidos skolā atpūtas stūrīti un makulatūras vākšanas punktu.

 

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija, kura darbojas, lai būtu par partneri tiem, kuri vēlas ziedot, un tiem, kuri vēlas īstenot sabiedrībai svarīgas iniciatīvas. Ziedotāju klubā pulcējas fonda uzticamākie atbalstītāji, kuri ziedo naudu tieši vietējām iedzīvotāju iniciatīvām. Fonda primārā darbības teritorija ir Valmiera un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novads.