Valmieras iedzīvotāji forumā vienojas par vairāku ideju īstenošanu

 2. novembrī Valmierā notika pirmais Iedzīvotāju forums. Tajā pulcējās ap 100 valmieriešu no dažādām sabiedrības grupām. Rezultātā iedzīvotāji izveidoja četras rīcības grupas, kas ir apņēmības pilnas īstenot diskusijās un balsošanā izvirzītās idejas.
 
 
Pirmajā darba cēlienā valmierieši apzināja aktuālākās problēmas astoņās nozarēs un piedāvāja 3 risinājumus – projektu idejas. Iepazīstoties ar visu grupu priekšlikumiem, foruma dalībnieki balsodami noteica, viņuprāt, pašus svarīgākos un labākos. Šie projekti otrajā darba cēlienā tika diskutēti detalizētāk, un valmierieši sagatavoja konkrētus soļus sešu projektu īstenošanai.
 
Četras grupas vienojās jau par konkrētu nākamās tikšanās laiku, un šie valmierieši ir apņēmušies turpināt darbu un īstenot savas iniciatīvas (Labo krāmu tirdziņš, dežurējošās aptiekas nodrošināšana, savstarpējā atbalsta centra izveide, ģimenes parka ierīkošana un Gaujas krastu sakārtošana). Izskanēja arī labi ieteikumi par pilsētas noformējumu.
 
Iedzīvotāju forumā izvirzīto ideju atbalstam Valmieras novada fonds jau novembra beigās izsludinās projektu konkursu Labo darbu programmas ietvaros. Līdz ar to iedzīvotājiem būs iespēja saņemt finansējumu saviem projektiem. Ar valmieriešu nosauktajām problēmām iepazīsies arī Valmieras pašvaldības darbinieki un domes deputāti, lai vērtētu, kā pašvaldība var tās risināt.
 
Visi forumā paustie viedokļi un idejas līdz novembra beigām tiks apkopoti brošūrā, kas būs pieejama ikvienam, un publicēti Valmieras novada fonda un Valmieras mājas lapā.
Plašāka informācija par Iedzīvotāju forumu: www.valmiera.lv un www.vnf.lv. Savukārt vairāk par rezultātiem varat uzzināt, sazinoties ar Valmieras novada fondu (kontaktinformācija).
 
 
 
Valmieras Iedzīvotāju forumu organizēja Valmieras novada fonds un Valmieras pašvaldība ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS) un Pasaules Bankas atbalstu.