Vidzemes NVO aicina apzināties savu un iepazīt citu kultūru

Vidzemes NVO aicina apzināties savu un iepazīt citu kultūru

Līdz gada beigām nevalstiskās organizācijas visā Vidzemē aicinās vietējos iedzīvotājus līdzdarboties, attīstīt prasmes un apzināties starpkultūru dialoga nozīmību. Burtnieku novadā jau uzsākts darbs pie īpaša dizaina soliņiem, Madonā jaunieši veido “Balto matu stāstus” un Bejā apkopo materiālu par Brīvības cīņām Alūksnes pusē, mazsalacieši starpkultūru daudzveidību varēs iepazīt caur praktiskām nodarbībām, bet Āraišos notiks koncerts tumsā un vēl dažādas iniciatīvas citviet Vidzemē.

 

Nevalstisko organizāciju idejas par 24 186 eiro atbalstīja Valmieras novada fonds (VNF) sadarbībā ar Kultūras ministriju (KM), izsludinot projektu konkursu Vidzemes nevalstiskajām organizācijām trīs jomās: NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei, starpkultūru dialoga veicināšanai un mazākumtautību organizāciju atbalstam. Kopskaitā saņemtas 34 idejas, no kurām augusta beigās atbalstītas 14 ieceres. Aicinām iepazīties ar idejām, kuras saņēma atbalstu un jau pavisam drīz tiks īstenotas visā Vidzemē.

 

Konkursa “Vidzemes NVO iniciatīvas Latvijas simtgadei” mērķis bija stiprināt ikviena iedzīvotāja piederību savai valstij un kopienai, rosināt cilvēku līdzdalību. Konkursā tika pieteiktas 17 idejas, no kurām piecas saņēma atbalstu 8010 eiro apmērā.

 

Gulbenes novada Stāķu attīstības biedrība īstenos pasākumu ciklu Latvijas simtgadei “Mans stāsts Latvijai”, aicinot pieteikties izveidot īsfilmu vai piecu minūšu iedvesmas stāstu par kādu Latvijas iedzīvotāju. Turklāt projekta laikā tiks izveidota brīvdabas stāstītava, kur turpmāk varēs demonstrēt filmas un rīkot citus publiskus pasākumus.

 

Biedrība “Melnais Piens” veidos praktisko apmācību Madonas novada skolēniem mūsdienīga dokumentālā kino jomā ar nosaukumu “Balto matu stāsti”. Tās laikā jaunieši veidos intervijas ar interesantiem senioriem, lai iegūtu personisku un unikālu informāciju, kas skatītājam ļaus iztēloties vai atcerēties ikdienišķo un sevišķo Latvijā pirms 20 vai vairāk gadiem. Pirmais stāsts jau ir gatavs un ļauj cerēt uz skaistu gala rezultātu.

 

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība iecerējusi izveidot interaktīvu kādreizējā Cēsu apriņķa karti, kas padomju un nacistiskās okupāciju varu pretestībai veltītās pastāvīgās ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs”. Ekspozīcija apmeklētājiem sniegs unikālu iespēju detalizēti izzināt Cēsu apriņķa iedzīvotāju īstenoto pretestības apjomu un atklāt tās daudzveidīgās formas laika posmā no 1940. līdz 1957. gadam.

 

Biedrība “Jaunalūksnes dālderi” un Bejas novadpētniecības centrs apkopos un sistematizēs uzkrāto materiālu par Latvijas Brīvības cīņām Alūksnes pusē un somu karavīru Brāļu kapu vēsturi, lai izveidotu kompaktu un mobilu vēsturisko materiālu digitālo ekspozīciju “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes pusē”.

 

Burtnieku novada iedzīvotāji un meistari radīs unikāla dizaina soliņus katrā pagastā, tādējādi izceļot to dažādību un vienlaikus vienotību. Ideja radās VNF rīkotajās Burtnieku novada apkaimes darbnīcās, kurās iedzīvotāji diskutēja, kā ar saviem spēkiem pilnveidot arī tūrisma jomu un uzlabot novada atpazīstamību. Papildus tam biedrība “Burtnieku kultūrvide” iecerējusi izveidot “Zaļo lasītavu”, kur brīvā dabā Burtnieku centrā ikviens varēs lasīt grāmatas un izmantot bezvadu internetu.

 

Projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē” uzsvars likts uz savstarpējo izpratni, tolerances vairošanu un cittautiešu mijiedarbību ar latviešiem. Arī sājā konkursā atbalstu saņēma piecas iniciatīvas 8100 eiro apmērā.

 

Par godu Starptautiskai tolerances dienai Rīgas biedrība “Sadarbības platforma” aicinās mazsalaciešus uz vairākām meistarklasēm: burjatu rituāli, poļu dziedāšana, hennas zīmējumi austrumu kultūrās un latviešu tautas raksti aužot. Turklāt novembrī notiks “Dziesmu un deju kaleidoskops”, kurā būs dzirdami no latviešu un francūžu līdz pat indiešu un uzbeku ritmiem.

 

Kocēnu novada Zilākalna biedrība “Attīstība.Virzība.Izaugsme” organizēs pasākumu ciklu ar latviešu un cittautu amatierkolektīvu piedalīšanos, dodot iespējas līdzdarboties arī skatītājiem. Plānotas nodarbības par ziemas krājumu gatavošanu, iespēja gatavot un degustēt rumāņu un bulgāru ēdienus, bet citās nodarbībās būs aicināti skolēni, kuri varēs izzināt dažādu tautu pasakas, rotaļas un nodoties kopīgas salsas dejas iestudēšanai. Tāpat plānots izzinošs pasākums par Latvijas vēsturi un citu tautu tradīcijām, svinot Ziemassvētkus.

 

“7 notis – viena valoda,” tā uzsver Āraišu biedrības valdes locekle Eva Staltmane, kura vēlas parādīt kultūru bagātību un līdzību vēl Latvijā nebijušā koncertā Amatas novadā. Pasākums notiks tumsā, izgaismojot vien mūzikas instrumentus. Tā laikā apmeklētāji varēs izbaudīt dažādu tautu mūziku, dažādu mūzikas instrumentu spēli, fokusējot savu uzmanību uz priekšnesuma muzikālo kvalitāti, nezinot, kādas tautības mūziķis izpilda priekšnesumus. Tāpat tiks organizēti trīs sarunu cikli par cittautiešu un latviešu mijiedarbību kultūrā, galvenokārt mūzikā.

 

Biedrība “Mazsalacas draugi”, lai koptu Ziemeļvidzemes lībiešu kultūrvēsturi un veicinātu jauniešu interesi par seno Latvijas etnosu – lībiešiem, īstenos pasākumu ciklu Mazsalacas skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Skolēni tiksies ar Rīgas lībiešu pārstāvjiem, bet brīvlaikā kopā ar skolotājiem un vecākiem dosies ekskursijā “Lībiešiem pa pēdām” uz Staiceli, Pāli un Limbažiem. Būs arī konkurss “Ko Tu zini par lībiešiem/līviem” un Ziemassvētku pasākums  “Vidzemes lībiešu tradīcijas”.

 

Gulbenes biedrība “Piektā māja” vēlas dot iespēju Vidzemes teātra spēlētājiem un skatītājiem iepazīt gruzīnu teātra spēles īpatnības. Projekta gaitā tiks iztulkota dramaturga Mikho Mosulišvili luga “Mans sarkankrūtītis” latviešu valodā, to padarot pieejamu iestudēšanai Latvijā. Savukārt ceļojošā fotoizstādē “Saprast bez vārdiem” būs skatāma lugas iestudējuma fotoreportāža, kas ilustrē gruzīnu aktieru emocionālo spēles manieri.

 

Trešajā konkursā “Mazākumtautību iniciatīvas Vidzemē” varēja startēt dažādu tautu biedrības, lai ļautu tām saglabāt un izkopt savas tautas identitāti un kultūras mantojumu. Atbalstu saņēma četras iniciatīvas 8050 eiro apmērā.

 

Veicinot ebreju tradīciju un folkloras attīstību tiks izdota grāmatiņa ar ebreju pasakām, kuras būs katra gan latviešu valodā, gan ivritā, tā dodot iespēju kaut vai vizuāli salīdzināt rakstības. Turklāt šīs pasakas izdzīvos Mazsalacas novada Ramatas sākumskolas skolēni, veidojot pasaku lasījumu un iestudējumu. Noslēgumā biedrība “Goraļ” aicinās uz deju uzvedumu, iepazīstinot ar ebreju mūziku, deju mākslu un tradīcijām.

 

Jēkabpils biedrība “JAVIR” viesosies Madonas apkaimē, lai dalītos un radošā veidā stāstītu par Ukraiņu kultūru. Madonieši būs aicināti apmeklēt fotoizstādi, kas veltīta ukraiņu 25. neatkarības gadadienai, radošās darbnīcas (leļļu izgatavošana un stikla apgleznošana) un Betlēmes uguns pieņemšanā un nodošanā pēc ukraiņu tautas tradīcijām.

 

Tāpat ukraiņu kultūru godā cels Salaspils “Latvijas ukraiņu sieviešu apvienība”, kuras vadībā tiks organizētas trīs radošās meistarklases, lai iepazīstu līdzīgo un atšķirīgo ukraiņu un latvju rakstos. Turklāt katrā nodarbībā būs iespējams darboties praktiski izšujot un aužot. Rakstus un izšuvumus būs iespējams aplūkot izstādē un koncertā, kurā uzstāsies ukraiņu ansambļi “Dņipro”, “Ukrainočka” un Valmieras pagasta senioru jauktais vokālais ansamblis “Dziesmotā senatne”.

 

Valmieras iedzīvotājiem un viesiem divu nedēļu garumā tiks dota iespēja apskatīt biedrības “Romu kultūras centrs” izveidoto izstādi “Romu holokausts Latvijā 1941-1945”. To atklās romu folkloras ansambļa “Ame Roma” priekšnesums un lekcija par holokaustu.

 

Vidzemes reģionā projektu konkursus Valmieras novada fonds rīko trešo gadu, bet tieši Valmieras apkaimē stipri ilgāk. 11 gadu laikā ar fonda, ziedotāju un dažādu institūciju atbalstu īstenoti ap 200 projekti. Ar Kultūras ministrijas atbalstu fonds turpina sniegt bezmaksas NVO konsultācijas, kā arī šoruden uzsāks plašākas diskusijas par nepieciešamību veidot NVO atbalsta centru Vidzemē.