VNF izsludina konkursu uz vakanci darbam fondā

 Valmieras novada fonds izsludina konkursu uz vakanto amatu “Līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciālists/-e” ar mērķi pieņemt darbā kvalificētu un darba specifikai atbilstošu cilvēku, kurš spēj dot vērtīgu ieguldījumu VNF attīstībā.
 
Amata nosaukums: līdzekļu piesaistes un sabiedrisko attiecību speciālists/-e.
 
Galvenie pienākumi:
 
 • mērķtiecīgi plānot fonda publicitātes aktivitātes vietējā sabiedrībā, uzturot attiecības ar medijiem, sagatavojot nepieciešamos ziņojumus sabiedrībai un sagatavojot dažāda veida informatīvos materiālus (bukleti, gada pārskats u.c.);
 • plānot un organizēt fonda īpašos pasākumus ziedotājiem un citām mērķa grupām;
 • sagatavot sadarbības piedāvājumus un informāciju potenciālajiem ziedotājiem un veikt citas aktivitātes, kas nepieciešamas, lai piesaistītu līdzekļus Valmieras rajona iedzīvotāju un NVO projektiem un sociālajai palīdzībai, jo īpaši VNF Labo darbu programmas un atsevišķu labdarības akciju ietvaros;
 • sagatavot jaunus projektus;
 • citi uzdevumi atbilstoši situācijai.

 

Precīzi darba pienākumi tiks noteikti atkarībā no konkursa rezultāta un tiks sadalīti starp pieņemto darbinieku un fonda vadītāju.
 
Darba apjoms un atlīdzība: nepilns darba laiks, ņemot vērā VNF pieejamos finanšu resursus. Par atlīdzību tiks runāts individuāli ar pretendentu, taču fonds piedāvā šī brīža darba tirgum un sasniegumiem atbilstošu atalgojumu.
 
Darba attiecību termiņš: sākotnējais darba līgums tiek slēgts uz laiku līdz 2009. gada 31. decembrim, bet tas var tikt pagarināts uz tādiem pašiem vai atšķirīgiem nosacījumiem, ja fondam ir finanses darbinieka algošanai.
 
Lai pieteiktos uz vakanci, kandidātam fondā jāiesniedz:
 
 • motivācijas vēstule, kurā pamatota vēlme strādāt fondā un izskaidrots kandidāta iespējamais devums fonda izaugsmei, vietējās sabiedrības vajadzību atbalstam un ziedojumu piesaistei;
 • dzīves gājums (CV).

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2009. gada 31. martam pulksten 17:00 (saņemšanas laiks). Pēc šī laika saņemtos pieteikumus fonds ir tiesīgs neizskatīt.
 
Saņemtos kandidātu pieteikumus izvērtēs īpaša komisija.
 
Galvenie atlases kritēriji/faktori (neviens no tiem nav obligāts nosacījums, bet šie faktori tiks ņemti vērā un tos izvērtēs konkursa komisija):
 
 • līdzšinējā pieredze sabiedrisko attiecību/komunikācijas darbā;
 • līdzšinējā pieredze nevalstiskajā sektorā vai darbā ar sabiedrību;
 • izpratne par sabiedrības vajadzībām, problēmām un dažādām norisēm Valmierā un Valmieras rajonā;
 • labas komunikācijas un pārliecināšanas spējas;
 • prasme sagatavot tekstus (vēstules, publikācijas paziņojumus u.tml.);
 • labas latviešu valodas prasmes;
 • angļu un krievu valodas prasme var tikt uzskatīta par priekšrocību.

 

Komisijas izvēlētais kandidāts var uzsākt darbu fondā, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā mēnesi pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas un kandidāta informēšanas par to.
 
Papildu informāciju un atbildes uz jautājumiem var saņemt, zvanot VNF valdes priekšsēdētājam Ansim Bērziņam pa tālruni 26136756.
 
 
Vakance tiek piedāvāta atbilstoši VNF un Sabiedrības integrācijas fonda noslēgtajam ilgtermiņa darbības “Valmieras novada fonda ilgtermiņa darbība kopienu filantropijas attīstībai” atbalsta līgumam (Nr.2007.NVOF1.1./3-6/J/08, 04.09.2007.).