VNF vasaras starptautiskie brīvprātīgie

VNF vasaras starptautiskie brīvprātīgie

2019. gada vasarā VNF īstenoja īstermiņa Eiropas Solidaritātes korpusa projektu, kurā piedalījas 12 jaunieši no 9 valstīm- Azerbaidžānas, Gruzijas, Krievijas, Spānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Polijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas. Projekta dalībnieki 5 vasaras nedēļas pavadīja Valmierā, lai kopā ar VNF Jauniešu ideju laboratoriju organizētu finanšu piesaistes aktivitāti "Aklais randiņš ar grāmatu", starpkultūru telti pilsētas svētkos Rūjienā, Mazsalacā un Valmierā, kā arī dažādus citus pasākumus, veicinot vietējo iedzīvotāju izpratni par dažādām kultūrām un citiem svarīgiem jautājumiem. 

 

Piecu nedēļu laikā jaunieši rīkojas dažādas aktivitātes, sadarbojās ar Valmieras jauniešu organizācijām, iepazina Latvijas un citu Eiropas valstu kultūru, kā arī dalījās ar savu pieredzi. 

 

Galvenās projekta laikā īstenotās aktivitātes:

 

Aklais randiņš ar grāmatu. Finanšu piesaistes aktivitāte sadarbībā ar VNF JIL jauniešiem, kas notika Valmieras pilsētas svētkos. Skaisti, necaurredzamā papīrā iesaiņotas grāmatas, uz kurām lasāmi vien citāti, aicinot randiņa viesus neskatīt grāmatu pēc tās vāciņa, bet gan izvēlēties to, kuras būtība “uzrunā”. Aktivitātes laikā Valmieras un apkārtējo novadu jauniešu idejām tika piesaistīti gandrīz 200€. Pirms svētkiem Valmieras iedzīvotāji tika aicināti ziedot grāmatas, tās atstājot īpaši izdekorētos grāmatu grozos, kas tika izvietoti vairākās pilsētas vietās. Liels paldies randiņa apmeklētājiem un grāmatu ziedotājiem!

 

Starpkultūru telts “Iepazīsti pasauli”. Projekta dalībnieku kopīgi iekārtota telts ar vairākām aktivitātēm. Tā tika uzstādīta pilsētas svētkos Mazsalacā, Rūjienā un Valmierā, aicinot svētku apmeklētājus pārbaudīt savas zināšanas un uzzināt daudz jauna par vairākām Eiropas valstīm. Telts viesi varēja gan censties atpazīt dažādu dziesmu izcelsmes valsti, gan populāru sarunvalodas frāžu nozīmi, gan iepazīt konkrēto valsti caur faktiem un dabas skatiem. 

 

Izlaušanās istaba “Misija NĀKUM”. Kopā ar Valmieras integrētās bibliotēkas jauniešu organizāciju “Sudraba ZIRG’S” projekta dalībnieki izveidoja izlaušanās istabu jauniešu mājā “Ceplis”. Izlaušanās spēles mērķis bija vērst uzmanību uz vienu no aizvadītā gadsimta lielākajiem cilvēces sasniegumiem- kosmonauta Nila Ārmstronga uzkāpšana uz Mēness 1969. gada 21. jūlijā. Spēlē divu dienu garumā varēja piedalīties jebkurš, izveidojot 4 cilvēku komandu.

 

Darbnīca par brīvprātīgo darbu un vides problēmām. Divu dienu nodarbību cikls Valmieras integrētajā bibliotēkā, kur pirmajā dienā tika runāts par brīvprātīgā darba nozīmi un misiju, bet otrajā dienā par vides problēmām, pieminot arī, kā ikviens no mums tās ietekmē. 

 

Dzeja uz trotuāra. Valmieras pilsētas svētku aktīvākajā dienā pie Dzirnavu ezeriņa svētku viesi varēja iepazīties ar dzejas rindām latviešu un angļu valodā, vēršot cilvēku uzmanību uz dzeja nozīmi un dažādību.

 

Izlādes zona. Pasākums Valmieras Jauniešu mājā, aicinot cilvēkus izlādēt visu savu stresu un dusmas uz dažādiem objektiem, ko ikdienā sabojāt nebūtu vēlams. 

 

Papildus šīm aktivitātēm jaunieši palīdzēja Valmieras Jauniešu domei koncerta “Harmonija brīvdabā” īstenošanā, devās pieredzes apmaiņas pārgājienā ar Liepas jauniešiem, iepazina Latvijas skaistākās pilsētas, dalījās ar savu valstu tradicionālo ēdienu receptēm, iedvesmoja ar pieredzes stāstiem, kā veicināt jauniešu līdzdalību, un īstenoja citas aktivitātes. 

 

Video atskats šeit.

 

Projekts tika īstenots, pateicoties Eiropas Savienības programmas Eiropas Solidaritātes korpusa finansējumam, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

 

Eiropas Solidaritātes korpuss ir iniciatīva, ko Eiropas Savienība sākusi, lai jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem varētu veikt brīvprātīgo darbu vai piedalīties projektos, kuri organizēti pašu valstī vai ārzemēs un kuru mērķis ir palīdzēt kopienām un iedzīvotājiem Eiropā. Ieskaties https://europa.eu/youth/solidarity_lv vai http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss