VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Ideju konkurss "Jaunieši dod iespēju jauniešiem" 2019

Ideju konkurss

"Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2019" ir fonda jauniešu (VNF JIL) rīkots konkurss, kurā jauniešu projekti tiek atbalstīti, galvenokārt, par VNF JIL iegūto finansējumu, organizējot dažādus pasākumus bērniem un jauniešiem, vācot naudu ziedojumu kastītēs, dodoties ciemos pie sponsoriem un darot citas aktivitātes.

 

Šajā konkursā VNF JIL aicina jauniešus īpaši padomāt par dažādību mūsu vidū un radīt idejas, kas rosinātu dažādu iedzīvotaju grupu mijiedarbību un izpratni vienam par otru. Projektu konkursa tēma - Es un sabiedrība.

 

Saņemti 7 ideju pieteikumi.

Atbalstīti 5 projekti.

 

 

 

Atbalstītie projekti

 

Jauniešu radoši aktīvās dienas "Ezera atspulgs"

Trīs dienu garumā Burtnieku MJIC jauniešiem no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra un Ziemeļvidzemes internātpamatskolas tika piedāvātas radošas aktivitātes sadarbībā ar vietējiem hiphop dejotājiem, kā arī dažādi sportiski vingrinājumi. Paralēli jauniešu aktivitātēm vietējie iedzīvotāju apziņā tika pilnveidoti priekšstati par iekļaujošas sabiedrības veidošanu, apzinoties kopienas daudzveidību.

Projektam piešķirti 774,50 EUR

 

 

Uzziedi ViA!

vēloties kādu neformālu formātu, Lai saliedētu Vidzemes Augstskolas un “Erasmus” apmaiņas studentus, Vidzemes Augstskolas Studentu pašpārvalde noorganizēja pavasara balli “Uzziedi Vidzemes Augstskolā”. Balles organizēšanas procesā tehniski un praktiski studentiem bija iespēja pārliecināties, kā dažādos kursos apgūtās kompetences noder dzīvē un pasākumu rīkošanā.

Projektam piešķirti 458,00 EUR

 

 

Kendama vieno!

J. Endzelīna Kauguru pamatskolā notika iedvesmojoša tikšanās ar pēdējā laikā jauniešu dzīvē interesi izraisošās japāņu rotaļlietas ieviesēju Latvijā - Ingu Rutuli! Kendamas meistarklasē visas paaudzes varēja iepazīt neierasto priekšmetu, tā spēlēšanas principus un pozitīvo ietekmi uz spēlētājiem.

Projektam piešķirti 300,00 EUR

 

 

 

 

Dažādie un vienādie

Domājot par iekļaujošas sabiedrības veidošanu, tika noorganizēta trīs dienu ilga nometne, kas vienkopus pulcēja jauniešus no Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra, Valmieras 2. vidusskolas un vakara (maiņu) izglītības programmas. Jaunieši varēja gūt pārliecību, ka veiksmīgas sadarbības pamatā ir uzdrīkstēšanās sākt komunicēt vienam ar otru, pārvarot subjektīvi radušos aizspriedumus vai biklumu.

Projektam piešķirti 537,40 EUR

 

 

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas norvēģu klases remonts

Lai mudinātu jauniešus mācīties norvēģu valodu un atklāt Skandināvijas kultūru, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēni nolēma atjaunot norvēģu valodas klasi. Telpa tika pārkrāsota, to papildina jauni un pašu skolēnu veidoti informatīvie plakāti, kas raksturo Ziemeļvalstis.

Projektam piešķirti 174,00 EUR