VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Labo darbu programmas 2012. gada projektu konkurss

Labo darbu programmas 2012. gada projektu konkurss
Arī 2012. gada pavasarī iedzīvotāji bija rosināti domāt par pārmaiņām savā apkārtnē, kuras viņi paši var veikt saviem spēkiem. Valmieras novada fonds apkaimes ļaudīm izsludināja ideju konkursu, aicinot apzināt un ņemt vērā tieši savā kopienā pieejamos resursus. Īpaši ierosinot domāt par pašpalīdzību un sadarbības pasākumiem, kuru rezultātā tiek uzlabota cilvēku ikdienas dzīve.
 

Konkursa finansējumu veidoja Fonda Ziedotāju padomes dalībnieku un citu personu ziedojumi Labo darbu programmā, kā arī Britu padomes finansējums.

 
Konkursā pieejamais finansējums: LVL 4500,00
Konkursa mērķis: vairot Valmieras apkaimes iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā, kā arī atjaunot un/vai no jauna radīt lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Saņemti: 25 ideju sākotnējie uzmetumi un 19 pilnie projekti.
Atbalstīti: 9 projekti
Projektu īstenošanas laiks: 21.05.2012. – 30.11.2012.
 
Atbalstītie projekti:

 

Nosaukums:

Pilnveidosim Ķoņu kalnu – Ķoņu pagasta iedzīvotāju atpūtas vietu

Īstenotājs:

Biedrība “Ķoņu kalna dzīves skola”

Apraksts:

Ķoņu kalnā iepriekšējos gados ar projektu palīdzību tika izbūvēta brīvdabas estrāde un deju grīda, savukārt šogad deva iespēju uzbūvēt jumtiņu virs skatuves

Piešķirtais finansējums:  Ls 379,00 (539,27 eiro)

 

Nosaukums:

Valmieras Amatnieku parka estrādes atjaunošana

Īstenotājs:

Valmieras Amatnieku parka fonds

Apraksts:

Atjaunota Amatnieku parka estrāde, mazinot laika zoba nodarījumu

Piešķirtais finansējums:  Ls 495,00 (704,32 eiro)

 

Nosaukums:    

Masku pārvērtības!

Īstenotājs:

Naukšēnu teātra pulciņš

Apraksts:

Naukšēnos piešķirti līdzekļi masku izveidēm, kas pēcāk kalpoja amatnieku teātra izrādēm

Piešķirtais finansējums:  Ls 350,00 (498,00 eiro)

 

Nosaukums:

Zentas Mauriņas piemiņas istaba

Īstenotājs:

Biedrība “Kauguru pagasta attīstības biedrība”

Apraksts:

Zentas Mauriņas piemiņai veltīts eseju konkurss, kura laikā skolēniem bija jāiepazīst rakstnieces darbi

Piešķirtais finansējums: Ls 1156,08 (1644,95 eiro)

 

Nosaukums:

Mīlestība iet caur vēderu…

Īstenotājs:

Biedrība “Iespēju durvis”

Apraksts:

Beverīnā atbalstīts projekts, kas aicināja ģimenēm nākt kopā un gatavot maltītes, kā arī apgūt galda klāšanas prasmes un kopīgi svinēt ģimenes svētkus

Piešķirtais finansējums:  Ls 330,00 (426,86 eiro)

 

Nosaukums:

VESELĪGI, ĒRTI IET, PUTEKĻIEM, LAI NAV, KUR SKRIET

Īstenotājs:

Biedrība “Mūrmuižas daudzdzīvokļu mājas “VĀRPAS” apsaimniekošanas biedrība”

Apraksts:

Mūrmuižā ierīkots “štābiņš” bērniem. Projekta laikā izremontēta daudzdzīvokļu mājas “VĀRPAS” kāpņu telpa, otrajā stāvā atvēlot vietu bērnu ratiem un velosipēdiem, savukārt trešajā stāvā, ierīkojot “štābiņu” vietējiem bērniem, kur patverties sliktos laika apstākļos

Piešķirtais finansējums:    Ls 355,95 (506,47 eiro)

 

Nosaukums:    

“Viens Otram”/ Sadraudzības/ sadarbošanās veicināšana starp Valmieras pansionāta iemītniekiem un pirmskolas vecuma bērniem Valmieras bērnu dārzos

Īstenotājs:

Marta Tomase

Apraksts:

Veicinot paaudžu mijiedarbību, bērni devās uz pansionātu, iepriecinot seniorus ar dziesmām un dejām

Piešķirtais finansējums:  Ls 484,00 (688,67 eiro)

 

Nosaukums:

Piepildi sevi

Īstenotājs:

Biedrība “AIESEC Latvija” pārstāvniecība Valmierā

Apraksts:

Īstenots AIESEC semināru cikls, kura laikā tika aicināti sabiedrībā zināmi un atzīti profesionāļi, lai dalītos savā pieredzē ar jauniešiem

Piešķirtais finansējums: 

Ls 560,00 (796,81 eiro)

 

Nosaukums:

Skaista, sakopta vide izdaiļo dvēseli

Īstenotājs:

Madars Bergs

Apraksts:

Mazsalacā izveidota košumkrūmu un puķu dobe pie jaunās pilsētas bibliotēkas. Projekta īstenošanā piedalījās 18 vietējie iedzīvotāji gan ar palīdzīgu roku, gan ar stādiem

Piešķirtais finansējums:  Ls 200,00 (284,57 eiro)