VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Otrais projektu konkurss "Sev, tev, novadam" 2015

Otrais projektu konkurss
2015. gada vasarā ar Valmieras novada fonda Ziedotāju kluba atbalstu apkaimes ļaudis 7 projektos par 3760 eiro labiekārtoja Viesturskolas teritoriju, organizēja izglītojošas aktivitātes bērniem par drošību uz ceļa, bet vīru koris "Baltie bērzi" apkaimes skolās rīkoja koncertlekcijas par godu Latvijas neatkarībai.
 
Kopumā konkursā “Sev, tev, novadam” tika iesniegti 18 pieteikumi, tostarp viena iecere, kas dzima 3. Valmieras iedzīvotāju forumā novembrī. Toreiz valmierieši norādīja, ka pilsētā trūkst āra trenažieru aktīvai atpūtai, kam arī dota zaļā gaisma, tomēr projekts tehnisku iemeslu dēļ palika gaidīšnas režīmā.
 
Finansējums projektiem galvenokārt nāk no Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem, arī no VNF rīkotā Labdarības Bumbu rallija un citiem avotiem.
 
Konkursa mērķis: vairot Valmieras apkaimes iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā, kā arī atjaunot un/vai no jauna radīt lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Saņemti: 18 projekti.
Atbalstīti: 8 (īstenoti 7) projekti
Projektu īstenošanas laiks:  no 04.02.2016. līdz 30.09.2016.
 
Īstenotie projekti:
 
Nosaukums:

Daba mums – mēs dabā!

Īstenotājs:

Gaujas nacionālā parka fonds

Apraksts:

Lai dabas takas un Dabas izglītības centra “Vecupītes” apmeklētājiem būtu iespējams veikt dažādus uzdevumus, rīkot pasākumus un piknikus, veicinot zināšanas un izpratni par dabas vērtībām, projekta ietvaros tika izveidota ugunskura vieta ar diviem galdiem un soliem pārgājiena takas sākumā.

Piešķirtais finansējums:  210 EUR

 

Nosaukums:

Droši uz skolu

Īstenotājs:

Starptautiskās Policijas asociācijas Latvijas biedrība

Apraksts:

Radot lieterīga laika pavadīšanas iespējas Ēvelē sporta entuziasts Elvis vada jauniešiem florbola treniņus. Par fonda piešķirto finansējumu tiks sagādāts ekipējums nodarbībām.

Piešķirtais finansējums:  640 EUR

 

Nosaukums:    

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Īstenotājs:

Valmieras politiski represēto biedrība

Apraksts:

Atzīmējot 25. gadadienu Latvijas Neatkarības atgūšanai un veicinot patriotisko audzināšanu Valmieras politiski represēto vīru koris “Baltie bērzi” devās uz Valmieras apkārtnes skolām sniegt koncertlekcijas un pastāstīt par cīņām par brīvu Latviju. Projekts bija deva iespēju paaudžu mijiedarbībai un savstarpējai sapratnei. Par viesošanos skolā ŠEIT.

Piešķirtais finansējums:  585 EUR

 

Nosaukums:

Izrāde un radošās darbnīcas mazajiem bērnudārzniekiem

Īstenotājs:

Evija Dzvinko

Apraksts:

Projektā radīta leļļu izrāde par Spilventiņiem, pēc tam bērnudārzu jaunāko klašu grupiņām piedāvājot arī radošo darbnīcu par izrādē redzēto, rosinot bērnu radošumu un koncentrēšanās spēju.

Piešķirtais finansējums:  360 EUR

 

Nosaukums:

Masku pārvērtības 2

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Naukšēnu novada vidusskolas Vecāku klubiņš”

Apraksts:

Kopjot teātra tradīcijas Naukšēnu novada vidusskolā, nolemts papildināt tērpu kolekciju ar skolotāju, vecāku un bērnu kopīgi šūtām maskām un kostīmiem, kas dotu iespēju uzvest krāšņākas izrādes. Iepriekšējais projkets liecina, ka izgatavotās maskas lieti noder arī kaimiņu skolu izrādēs.

Piešķirtais finansējums:  540 EUR

 

Nosaukums: Būt kopā, darīt kopā!
Īstenotājs:

Viesturskolas atbalsta fonds

Apraksts:

Valmieras Viestura vidusskolā ir senas teātra tradīcijas, taču līdz šim skolā nav bijusi brīvdabas estrāde, lai varētu organizēt un spēlēt brīvdabas izrādes. Skolas teritorijā izveidota pārvietojama brīvdabas estrāde, kas kalpos kā vieta, kur apgūt skatuves mākslu un rīkot lielus pasākumus skolēniem un vecākiem. Daļu no nepieciešamās summas skatuves izveidei guva rīkojot labdarības balli Viesturskolā.

Piešķirtais finansējums:   

 

Nosaukums:

No sēklas līdz košai vasarai

Īstenotājs:

Biedrība “VirziensA”

Apraksts:

Rūpējoties par pagastu, Rencēnu jaunieši pēc apspriedēm ar vietējiem iedzīvotājiem lēma iedzīvināt Rencēnu centru ar neparastiem, košiem puķu podiem. Talkā tika aicināta ne vien dārzniece, bet arī bērnu dārza bērni, kuri rūpējās par stādu izaudzēšanu no sēklas līdz stādam.

Piešķirtais finansējums:  782 EUR