VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Pavasara Labo darbu programmas 2013. gada projektu konkurss

Pavasara Labo darbu programmas 2013. gada projektu konkurss
Tuvojoties ziemas beigām Valmieras novada fonds izsludināja Labo darbu programmas 2013. gada pavasara konkursu
“Dari sev un citiem!”.  Uzsaukumā uzsvars tika likts uz iedzīvotāju savstarpēju sadarbību, pašpalīdzību un iespēju radīšanu paaudžu sadarbībai. Īpaši atbalstu avrēja gūt idejas, kuras risināja kāu no problēmām, kas tika izvirzītas 2. Valmieras Iedzīvotāju forumā, vai kādā no Apkaimes ideju darbnīcām. Projketu pieejamais finasējums bija 1000 lati, rosinot iedzīvotājus būt radošiem, lai idejas spētu aptvert pēc iespējas plašāku sabiedrības loku.
 

Konkursa finansējumu veidoja Fonda Ziedotāju padomes dalībnieku un citu personu ziedojumi Labo darbu programmā.

 
Konkursā pieejamais finansējums: LVL 1000,00
Konkursa mērķis: vairot Valmieras apkaimes iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā, kā arī atjaunot un/vai no jauna radīt lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Saņemti: 9 projekti.
Atbalstīti: 4 projekti
Projektu īstenošanas laiks: 15.05.2013 – 15.11.2013.
 
Atbalstītie projekti:

 

Nosaukums:

Rotaļlietu stāsts

Īstenotājs:

Naukšēnu novada vidusskolas Vecāku klubiņš

Apraksts:

Vecāku klubiņš sanāca kopā, lai darinātu bērnu prātu attīstošas un oriģinālas rotaļlietas

Piešķirtais finansējums:  Ls 150,00 (213,43 eiro)

 

Nosaukums:

Veselībai un darbotiespriekam

Īstenotājs:

Biedrība “Rencēnu pensionāru biedrība “Sapratne””

Apraksts:

Ar projekta palīdzību, pensionāru biedrība papildināja kultūras nama virtuvi ar nepieciešamajiem piederumiem, lai varētu paplašināt kulinārijas nodarbību klāstu

Piešķirtais finansējums:  Ls 145,00 (206,32 eiro)

 

Nosaukums:    

Dzīvosim zaļi

Īstenotājs:

Biedrība “Iespēju durvis”

Apraksts:

Trikātas sākumskolas audzēkņi un skolotājas izveidoja un rūpējās par dārzeņu dobi

Piešķirtais finansējums:  Ls 100,35 (142,78 eiro)

 

Nosaukums:

Vectēvu stāsts par Pirmo un Otro pasaules karu Latvijas vēsturē

Īstenotājs:

Biedrība “Valmieras politiski represēto biedrība”

Apraksts:

Valmieras politiski represēto biedrība, sadarbojoties ar Valmieras Viesturu vidusskolas Skautu vienību, devās uz Mores muzeju, lai iepazīstinātu jauniešus ar brīvības cīņu stāstiem

Piešķirtais finansējums:  Ls 180,00 (256,12 eiro)