VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Pirmais projektu konkurss "Sev, tev, novadam" 2015

Pirmais projektu konkurss
2015. gada pavasarī Valmieras novada fonds izsludināja projektu konkursu “Sev, tev, novadam”, aicinot Valmieras apkaimes iedzīvotājus iesniegt idejas un saņemt atbalstu 5000 eiro apmērā to īstenošanai. Pirmajā kārtā fonds saņēma 28 ideju skices, no kuriem pēc apmācībām par projektiem kļuva 24 idejas. Pirmajās maija dienās konkursa komisija un ziedotāji vērtēja projektus klātienē un balsoja, kā rezultātā atbalstu saņēma 9 projekti par 4163 eiro.
 
Finansējums projektiem galvenokārt nāk no Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem, arī no VNF rīkotā Labdarības Bumbu rallija un citiem avotiem.
 
Konkursā pieejamais finansējums: 4163 EUR
Konkursa mērķis: vairot Valmieras apkaimes iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā, kā arī atjaunot un/vai no jauna radīt lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Saņemti: 24 projekti.
Atbalstīti: 9 projekti
Projektu īstenošanas laiks:  no 01.06.2015. līdz 31.08.2015.
 
Atbalstītie projekti:

 

Nosaukums:

Ar kaut ko jāsāk

Īstenotājs:

Ēveles pagasta pensionāru biedrība “Kadiķis”

Apraksts:

Ēveles seniori vasarā izremontēja telpu, kur šobrīd pulcējas pašu jaundibinātā pensionāru biedrība “Kadiķis”. Biedrība organizē brīvā laika pavadīšanas nodarbības un izstādes, lai pilnvērtīgi pavadītu vecumdienas.

Piešķirtais finansējums:  300 EUR

 

Nosaukums:

Florbols – man un Tev

Īstenotājs:

Biedrība “Pāvulēni”

Apraksts:

Radot lieterīga laika pavadīšanas iespējas Ēvelē sporta entuziasts Elvis vada jauniešiem florbola treniņus. Par fonda piešķirto finansējumu tiks sagādāts ekipējums nodarbībām.

Piešķirtais finansējums:  600 EUR

 

Nosaukums:    

Peldētprieks – Tev un draugam veselību sniegs!

Īstenotājs:

Neformālā grupa Bērnudārza “Pienenīte” kolektīvs

Apraksts:

Valmieras bērnudārzu “Pienenīte” un “Kārliena” jaunākajiem audzēkņiem idejas autores organizēja peldēšanas apmācības. Audzēkņu vecāki iesaistījās transporta organizēšanā, bet par fonda devumu mācībām tika iegādāti īpaši peldriņķi, kas paliek lietošanā nākamajiem bērnu grupām.

Piešķirtais finansējums:  315 EUR

 

Nosaukums:

Ielaid svētkus sirdī!

Īstenotājs:

Biedrība “Burtnieku kultūrvide”

Apraksts:

Jau otro gadu pirms Ziemassvētkiem Burtnieku iedzīvotājiem un viesiem tika organizētas četras radošās nodarbības, kuras vadīja dažādu vietējo amatu pratēji. Nodarbību laikā dalībnieki sagatavoja dāvaniņas saviem tuvākajiem un apkaimes vientuļajiem sirmgalvjiem.

Piešķirtais finansējums:  340 EUR

 

Nosaukums:

Vecā dzelzceļa līnija – pastaigu taka

Īstenotājs:

Anda Kļaviņa

Apraksts:

Mazsalacieši veco dzelzceļa līniju iecienījuši kā pastaigu un velobraukšanas celiņu. Pašu un novada viesu labsajūtai vietējie ļaudis labiekārtoja taku, uzstādot atpūtas soliņus un atkritumu urnas.

Piešķirtais finansējums:  220 EUR

 

Nosaukums:

Nekur nav tik labi kā mājās

Īstenotājs:

Lelde Zariņa

Apraksts:

Burtniekos daudzdzīvokļu namu pagalmā jau kādu laiku stāvēja nokalpojis rotaļu laukums. Ar fonda atbalstu jaunie vecāki apvienojoties sakopa un uzstādīja smilšu kasti un šūpoles.

Piešķirtais finansējums:  240 EUR

 

Nosaukums:

Ceļā uz mīlestību

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Séhlen izaugsmei un attīstībai”

Apraksts:

Mazsalacas novada vietējie ļaudis  pie Sēļu muižas atjaunoja Mīlestības saliņu, izbūvējot vēsturisko tiltiņu un nelielu namiņu uz saliņas skaistām ceremonijām un dzejas lasījumiem.
Piešķirtais finansējums:  830 EUR

 

Nosaukums:

Dikļu parka “Sarkanā laukuma” atjaunošana sportiskām aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanai

Īstenotājs:

Neformālā grupa “Dikļu jauniešu iniciatīvas grupa”

Apraksts:

Atjaunojot sarkanā tenisīta kārtu, aktīvie jaunieši deva otro dzīvību Kocēnu novada Dikļu Sarkano laukumam, kas kādreiz tika izmantots dažādu sporta spēļu un pasākumu organizēšanai. Tagad tur atkal notiek sportiskas aktivitātes jauniešiem un netālajiem bērnudārza bērniem.

Piešķirtais finansējums:  1110 EUR

 

Nosaukums:

Radoša un harmoniska sadarbība pirmsskolas vecuma bērna audzināšanā

Īstenotājs:

Sanita Galvanovska

Apraksts:

Vasaras beigās notika nodarbību cikls vecākiem, kurā idejas autore stāstīja par bērna emocionālajiem stāvokļiem, nepieciešamajām aktivitātēm un citiem nozīmīgiem tematiem, lai bērnus sagatavotu skolas periodam.  

Piešķirtais finansējums:  160 EUR