VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Pirmais projektu konkurss "Sev, tev, novadam" 2016

Pirmais projektu konkurss
2016. gada sākumā fonds ar Ziedotāju kluba atbalstu atbalstīja piecu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanos: rotaļu laukuma atjaunošanu, nodarbības jauniešiem, lai iepazītu dabu un kultūras pasākuma norisi. Kopā tika iesniehtas 10 inicatīvas, no kurām pēc klātienes komisijas un ziedotāju vērtējuma atbalstu saņēma piecas par 1900 eiro.
Finansējums projektiem galvenokārt nāk no Ziedotāju kluba dalībnieku ziedojumiem, arī no VNF rīkotā Labdarības Bumbu rallija un citiem avotiem.
 
Konkursa mērķis: vairot Valmieras apkaimes iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā, kā arī atjaunot un/vai no jauna radīt lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Saņemti: 10 projekti.
Atbalstīti: 5 projekti
Projektu īstenošanas laiks:  no 01.06.2016. līdz 15.08.2016.
 

Īstenotie projekti:

 

Nosaukums:

Dziedātprieks-dzīvesprieks

Īstenotājs:

Biedrība “Mežābele V.P.”

Apraksts:

Valmieras pagasta pensionāru biedrība “V.P. Mežābele”, iesaistot pagasta seniorus, biedrības ansamblim paši uzšūšuva jaunus tērpus, lai varētu godpilni uzstāties konkursos un koncertos, kā vienots ansamblis.

Piešķirtais finansējums:  520 EUR

 

Nosaukums:

Kokles balss skaņuraksti

Īstenotājs:

Biedrība “Attīstība. Virzība. Izaugsme”

Apraksts:

Zilākalna  un Dikļu ļaudis šajā vasarā bija aicināti baudīt augsta līmeņa koncertorganizācijas "AVE SOL" koklētāju ansambļa "Cantata" sniegumu,  bagātinot novada kultūras pasākumu piedāvājumu un aicinot ikvienu apmeklēt koncertu neatkarīgi no finansiālām iespējām.

Piešķirtais finansējums:  100 EUR

 

Nosaukums:    

Inventārs pasākumiem

Īstenotājs:

Biedrība “Jauniešu vētra”

Apraksts:

Mazsalacas "Jauniešu vētra" apņēmusies rīkot dažādus pasākumus, lai palīdzētu izprast cilvēkiem dabas norises, saistošā veidā šim mērķim tika sagādats inventārs pasākumu rīkošanai.

Piešķirtais finansējums:  237 EUR

 

Nosaukums:

Mazsalacas dabas atklājēji

Īstenotājs:

Biedrība “Jauniešu vētra”

Apraksts:

Tika izveidots vides pulciņš “Mazsalacas dabas atklājēji”, kurā iesaistījās 44 bērni un jaunieši, kuri apmeklēja 7 dažādas nodarbības par dabu, gan dodoties pārgājienos, gan piedaloties Putnu dienas un vērojot dabu. Pulciņa dalībniekiem bija iespēja tikties ar dabas ekspertiem un katru reizi tematiski izzināt dabas norisies.

Piešķirtais finansējums:  289 EUR

 

Nosaukums:

Rotaļu laukuma labiekārtošana

Īstenotājs:

Inga Gaile

Apraksts:

Naukšēnu novadā morāli un tehniski novecojis ir skolas iekšpagalmā esošais rotaļu laukums, kuru vasarā apņēmās atjaunot audzēkņu vecāki. Tam tika sagādāti nepieciešamie resursu smilšu kastes un konstrukciju atjaunošanai.

Piešķirtais finansējums:  760 EUR