VNF grantu konkursos līdzfinansētās idejas, kuras pašu spēkiem realizējuši Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotāji.

Pirmais projektu konkurss "Sev, tev, novadam" 2017

Pirmais projektu konkurss

2017. gada aprīlī atbalstu no Valmieras novada fonda Ziedotāju kluba saņēma piecas idejas projektu konkursā “Sev, tev, novadam”. Valmieras 5. vidusskolā tika izveidota vieta āra spēlēm, Burtniekos tapa brīvdabas izstāžu zāle, Zilākalnā notika Veselības nedēļa.

 

Kopumā konkursā “Sev, tev, novadam” tika iesniegti 20 pieteikumi. Tos klātienē izvērtēja ziedotāji un konkursa komisija, raugot devumu vietējai kopienai un iedzīvotāju iesaisti idejas īstenošanā.
 
Konkursa mērķis: vairot Valmieras apkaimes iedzīvotāju sadarbību, līdzatbildību un savstarpējo pašpalīdzību savā kopienā, kā arī atjaunot un/vai no jauna radīt lietas, kas spēj uzlabot dzīves līmeni un sakārtot dzīves vidi pēc iespējas plašākam cilvēku lokam.
Saņemti: 20 projekti.
Atbalstīti: 5 projekti
Projektu īstenošanas laiks:  no 06.04.2017. līdz 30.11.2017.
 
Atbalstītie projekti:

 

Nosaukums:

Nāc ārā spēlēties!

Īstenotājs:

“Fonds – skolai pie ezeriņa”

Apraksts:

“Klasītes”, “Gliemezis”, “Akmentiņ, lec ārā”, “Gumijas” un vēl citas spēles šajā pavasarī  notrausa putekļus un atgriezās Valmieras 5. vidusskolas pagalmā. Skolas direktore īpaši priecājās par tiem vecākiem, kuri atsaucās talkas aicinājumam un iesaistīja visu ģimeni, palīdzot sakopt pagalmu un sagatavot virsmu spēļu izveidei. Turklāt vecāki, kopā strādājot, atsauca atmiņā vēl citas bērnības spēles, ar kurām papildināja jauno spēļu laukumu.

Piešķirtais finansējums:  150 EUR

 

Nosaukums:

Latvijai 100. Ielūkojies! Ipiķi.

Īstenotājs:

Iveta Buņķe

Apraksts:

Izveidots Ipiķu kalendārs ar pagasta apskates vietām. Tādejādi atgādinot plašākam iedzīvotāju lokam par pagasta īpašo novietojumu un tā apskates objektiem, vairojot atpazīstamību ārpus ciema robežām un piesaistītot tūristu plūsmu. Papildus tika apzināti 12 kalendārā iekļaujamie dabas un kultūrvēstures objekti Ipiķos, organizētas talkas to sakopšanā un piekļuves nodrošināšanā, iesaistot vietējos aktīvistus, skolēnus un īpaši senioru paaudzi kā vēsturi pārzinošu un tālāknododošu.

Piešķirtais finansējums:  650 EUR

 

Nosaukums:    

Veselīga dzīvesveida nedēļa Zilākalna pagastā

Īstenotājs:

Katrīna Šelkovska

Apraksts:

Zilākalna jauniešu grupa “Starts” vasaras sākumā aicināja vietējos iedzīvotājus uz rūpīgi sagatavoto Veselības nedēļu. Katrā dienā tika organizētas aktivitātes dažādām vecuma grupai: bērniem un jauniešiem, māmiņām, pensionāriem. Aktivitātes bija gan praktiskas, gan profesionāļu lektoru vadītas, sniedzot detalizētu ieskatu veselīga uztura teorijā.

Piešķirtais finansējums:  218 EUR

 

Nosaukums:

Brīvdabas izstāžu zāle

Īstenotājs:

Biedrība “Burtnieku kultūrvide”

Apraksts:

Vasarā notika pirmās Burtnieku Mākslas dienas, aplūkojot un dodot iespēju izmēģināt dažādus mākslas veidus. Bērni radīja darbiņus no dabas materiāliem, jaunieši palūkojās uz pagasta vēsturiskām vietām caur fotoaparāta objektīvu, bet pieaugušie iemēģināja roku krāsu triepieniem uz audekla. radītos darbus varēja aplūkot brīvdabas izstāžu zālē pie Burtnieku bibliotēkas.

Piešķirtais finansējums:  185 EUR

 

Nosaukums:

Baltais brīnumu sapnis – lidosim kopā turp!

Īstenotājs:

Trikātas kultūras biedrība PAMATI

Apraksts:

Trikātieši uzbūra H. Paukša lugu bērniem “Pelīte Melīte” 2 cēlienos, radot to iespējami tuvāk mazajiem skatītājiem.  Piecas izrādes uzveda lauku apvidū dzīvojošiem bērniem (novados, pagastos, visā Valmieras apkaimē, klubos, pirmsskolas izglītības iestādēs u.c.) Pēc izrādēm aktieri nepazuda aiz aizkulisēm, bet iepazinās tuvāk un kopā spēlēja spēlēs.

Piešķirtais finansējums:  355 EUR