Darbi, kuru rezultātā vairota iedzīvotāju izpratne par labdarību vai nevalstiskajām organizācijām, tapis kāds informatīvs materiāls vai vienkārši labas idejas Valmieras apkaimes attīstībai. Šeit arī atskaites par Labdarības Ziemassvētku apsveikuma kartītēm, Elīzas Purmales piemiņas fonds un citi īpašie projekti.

Apkaimes darbnīcas 2012. gadā

Apkaimes darbnīcas 2012. gadā
2012.gada šajā rudenī fonds centās noskaidrot, kādas labas idejas azotē tur Valmieras apkārtējo novadu iedzīvotāji! Uz sarunām tika aicināti trikātieši Beverīnas novadā, vaidavieši Kocēnu novadā, rencēnieši Burtnieku un vilpulcieši Rūjienas novadā. Iedzīvotāji nāca kopā, lai apspriestu aktuālās problēmas pagastā un apjaustu to iespējamos risinājumus, bet pats svarīgākais – apzinātos vēl neizmantotās iespējas un kopīgi domātu, kā pašu spēkiem dzīvi savā kopienā padarīt labāku, pilnvērtīgāku un interesantāku.
 
Ikkatram ir savs viedoklis par to, kas pagastā labs, kā pietrūkst un ko nepieciešams uzlabot. Un nav jābūt pašvaldības deputātam vai iestādes vadītājam, lai savās domās dalītos ar cietiem. Tieši tādēļ ir svarīgi pie viena galda satikties aktīvajiem un darboties gribošajiem pagasta iedzīvotājiem, lai sarunā pie tējas un cepumiem izteiktu savus priekšlikumus un nākotnes redzējumu, ieklausītos citu viedokļos un atrastu līdzīgi domājošos.
 
Bieži vien idejas īstenošanai nav nepieciešami lieli naudas resursi, pietiek vien ar pašu vēlēšanos, darba rokām un padomu. Ļaudis ne vien atrada pārsteidzoši daudz lietu un resursu, ar ko pagastiem lepoties, bet arī domāja, kā šos trumpjus meistarīgi likt lietā. Tikšanās beigās jau bija teju gatavs rīcības plāns, kā darboties tālāk pašiem, iesaistīt citus un kopīgiem spēkiem padarīt savu pagastu par labāko vietu, kur dzīvot, strādāt un atpūsties pašiem un izaugt mūsu bērniem!
 

Sarunās katram pagastam iezīmējās savas vajadzības un risinājumi:

 

Domas un darbi Trikātai (apkopojums Word dokumentā)

Domas un darbi Vaidavai (apkopojums Word dokumentā)

Domas un darbi Rencēniem (apkopojums Word dokumentā)

Domas un darbi Vilpulkai (apkopojums Word dokumentā)